Julkaistu: 31.12.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 31.12.2020

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,36.  Pinta on laskenut 17 cm kuukaudessa. Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallaveden lisäjuoksutus on ollut käynnissä marraskuun alusta Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta.  Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että lisäjuoksutukset voitanee lopettaa tammikuussa.

Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat pystyttiin pitämään luparajoissa, mutta juoksutukset olivat erittäin suuria ajankohtaan nähden. Nyt ollaan vaihteeksi menossa normaaliin päin ja juoksutusta on voitu vähentää. Kiuruveden vuoden 2020 tulvahuippu rekisteröitiin marraskuun lopussa, pääosin selityksenä kylläkin on kevään tulvakorkeuden poikkeuksellisen matala taso.

Myös Nilsiän reitillä vuoden 2020 suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat havaittiin marraskuussa. Nyt Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat edelleen ajankohdan keskimääräistä suurempia ja juoksutukset lähes täyden voimalaitoskapasiteetin tasolla. Juojärvellä pinta on ajankohdan keskimääräisellä tasolla,

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 40 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,53. Pinta on noussut 11 cm joulukuun alusta.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi ja Hankavesi ovat nousseet 20-30 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Etelästä päin virtaava Suontee ja reitin alaosan keskusallas Konnevesi ovat 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen.

Pohjavesitilanne on sateiden ansiosta hyvä koko Pohjois-Savossa.

Lumi- ja jäätilanne

Lumensyvyys on ajankohtaan nähden vähäinen, lumet ovat sulaneet jo moneen kertaan lähes koko Pohjois-Savosta.  Suurimmat järvenselät ovat vielä jäätymättä ja lumen ja sulamisen vuorottelusta ja vähäisistä pakkasista johtuen jäätilanne on vaihteleva myös pienissä järvissä. Suurten virtaamien heikentämät virtapaikat ovat erityisesti varottavia.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus
vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi