Julkaistu: 30.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.6.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,32.  Nyt taso on 2 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallavesi on laskenut kevään tulvahuipusta 30 cm. Kallaveden lisäjuoksutus on lopetettu 17.6. sen jälkeen pinta nousi pari senttiä, mutta on sitten kääntynyt laskevaksi.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, mutta varsinkin Kiuruveden juoksutusta on jouduttu vaihtelemaan aika isosti.

Nilsiän reitin alaosassa Syväri ja Vuotjärvi ovat hieman ajankohdan kesimääräistä tasoa korkeammalla, mutta pinnat tyypillisesti laskevina.  Juojärvi on pari senttiä ajankohdan keskimääräistä matalammalla.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 16 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,57. Haukiveden pinta on noussut kevään alimmasta tasosta 52 cm. Näyttää siltä, että pinnannousu on saavuttanut tämänkertaisen huippunsa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat kauttaaltaan noin 15 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat korkeita. Kallavedessä on tänä aamuna mitattu +23 astetta. Pintalämpötila 20 cm syvyydessä on herkkä tuulelle jo mittauspaikallaan ja ei ole luotettavasti yleistettävissä koko järveen.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi