Julkaistu: 30.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.3.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,05.  Nyt taso on 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on laskenut 3 cm maaliskuun aikana. Nyt pinnan taso on laskennallisesti 4 cm korkeampi verrattuna siihen tasoon, missä Kallaveden vedenpinta olisi säännöstelemättömässä luonnontilassa. Pohjois-Savon ELY-keskus aloittaa tänään lisäjuoksutuksen Naapuskosken säännöstelypadosta kevättulvan madaltamiseksi, koska Kallaveden säännöstelykäytännön perusideana on kaventaa tulvahuippujen ja alimpien vedenkorkeuksien välistä vaihtelua.  Tämän hetken tulvaennuste pinnan nousulle on noin 60 cm.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa kesäkorkeuksissa ja juoksutus on ollut viime viikkoina pientä. Yksittäiset lämpimät päivät eivät vielä ole näkyneet vesistöjen virtaamissa. Nyt maastoon kertynyt lumimäärä näyttää siltä, että Iisalmen reitin säännöstelyluvissa olevat harkinnanvaraiset kevät juoksutukset pintojen alentamiseksi ennen tulvien alkua tulevat käyttöön lähiviikkoina. Tulvaennusteet ovat viime keväistä tasoa.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin pinta on 50 cm ja Vuotjärven pinta 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Vesivarastoa on sähkön kysynnän tarpeisiin. Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Säännöstelylupien mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 14 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,94. Haukiveden pinta on vaihdellut maaliskuussa 2 cm edestakaisin eikä isoa pinnannousua tapahdu vielä huhtikuussakaan.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat kauttaaltaan muutaman sentin yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvojen. Pinnat ovat pysyneet maaliskuussa parin sentin vaihteluissa. Rautalammin reitille mallinnetut tulvakorkeudet ovat viime kevättä matalampia.

Lumi ja Jäätilanne

Pohjois-Savon virallisilla jäähavaintopaikoilla on mitattu noin 50 cm jäätä.  Kallaveden havaintopaikalla on mitattu sama lukema eilen ja 10 päivää sitten.

Lumipeitteen vesiarvo on yleisesti 140–200 mm. Suurimmat lumen vesiarvot ovat perinteisellä lumialueella Sonkajärvi – Rautavaara -suunnalla. Lumen vesiarvot ovat kasvaneet viimepäiviin asti.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat talvelle tyypillisesti laskevia. Pääsääntöisesti ollaan hieman ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija
Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 029 5026 823
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus