Julkaistu: 29.9.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.9.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,82. Nyt taso on 10 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Elo-syyskuun vähäsateisuus on muuttanut alkukesän hyvän vesitilanteen selvästi keskimääräistä kuivemmaksi, mutta harvinaisen kuivaa ei ole, sillä viimeksi vuosina 2019 ja 2018 on oltu alempana. Jatkossakin sateet määräävät vedenpinnan kehityksen, kovin suurta alenemaa ei enää tule, kun Konnuksen ja Karvion pohjapadot leikkaavat tehokkaasti lähtövirtaamaa ja syksyn lämpötiloissa haihtumalla veden pinnasta poistuva vesimäärä jää pieneksi. Pinnan nousuun tarvitaan sateita.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa ja juoksutus on ollut viime viikkoina vähäistä. Jatkossakin oletetaan, että säännösteltyjen järvien pinnat pystytään pitämään tavoitetasoillaan.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä alempana.  Säännöstelyluvan mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa.  Juojärvi on vain 2 cm ajankohdan keskimääräistä alempana.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 5 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,10. Haukiveden pinta on laskenut syyskuussa 16 cm ja samantapaisen kehityksen odotetaan jatkuvan hieman lievempänä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat 5 – 15 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon, mutta vesilanne on ollut kuivempi viimeksi vuonna 2019. Harvinaisen alhaisista vedenkorkeuksista ei siis ole kysymys.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat noin 10 astetta. Lukemat ovat ajankohdalle tyypillistä tasoa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
puh 0295026823

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus