Julkaistu: 29.8.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.8.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,24.  Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on samalla korkeudella kuin elokuun alussa, vaikka Konnuksen tulvakanava on ollut auki 2.8. alkaen. Vedenpinta kävi 15 cm korkeammalla lisäjuoksutuksesta huolimatta. Järvien pinnat säilyvät loppukesän ajan virkistyskäytön kannalta hyvällä tasolla. Usein alkusyksyllä ilmenevää alhaisen vedenkorkeuden kautta ei päässe syntymään tänä vuonna.

Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi säilyivät juoksutuksia lisäämällä kesäkauden luparajoissa.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat 5-10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Myös Juojärvi on 5 cm keskimääräisen yläpuolella.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 22 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,50. Saimaallakin on aloitettu lisäjuoksutus.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä kaikki järvet ovat 5-10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Kaikissa myös esiintyi 10-15 cm korkuinen tulvahuippu.

Pintaveden lämpötila

Pohjois-Savossa pintavesien lämpötilat olivat eilen aamulla noin 18 astetta. Viime yön myrsky näyttäisi viilentäneen vesiä vain yhden asteen verran.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus.
puh 0295026823
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus