Julkaistu: 29.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.4.2021

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+ 81,94 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran kolmessa vuodessa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä lähes 20 cm, tasolle NN+82,12 m toukokuun loppuun mennessä. Tästä vedenpinta taittuisi hitaaseen laskuun. Vedenpinta on noussut 40 cm viimeisen kuukauden aikana. Nyt taso on noin 35 cm yli ajankohdan mediaaniarvon.

Leppävirralla sijaitsevat Konnuksen tulvakanava ja Naapuskosken säännöstelypato avattiin kuukausi sitten ja ennakoinnin tavoitteena oli lisätä Kallaveden lähtövirtaamaa ja estää siten Kallaveden pinnan nousu haitallisen korkealle. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on tällä hetkellä noin 365 m3/s ja edelleen kasvussa. Keskiennusteen mukaan lähtövirtaama nousee arvoon 400 m3/s, ollen toukokuun lopussa huipussaan.

Iisalmen reitillä Onkiveden vedenpinta on noin 60 cm ja Poroveden vedenpinta noin 50 cm ajankohdan mediaaniarvojen yläpuolella. Onkiveden kokonaislähtövirtaama on noin 225 m3/s. lähtövirtaama. Tällä hetkellä näyttää ennusteiden perusteella siltä, että Iisalmen reitillä ei tarvitse käynnistää vesiliikennekanavista juoksutuksia, koska järvien vedenpinnat pystytään pitämään padoista tapahtuvilla juoksutuksilla lupaehtojen mukaisissa korkeuksissa.  Onki- ja Poroveden vedenpinnat ovat noin 50-60 cm pitkän ajankohdan mediaaniarvojen yläpuolella.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat lähteneet nousuun ja keskiennusteen mukaan pintojen arvioidaan nousevan noin 80 cm toukokuun loppuun mennessä.

Varkauden alapuolella olevan Haukiveden vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+76,41 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran 3 vuodessa.
Havaittu vedenkorkeus on NN+76,22 m.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Nilakka ja Iisvesi ovat noin 30 cm ajankohdan mediaaniarvojen yläpuolella. Esimerkiksi Pielaveden vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle N60+102,94 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran yhdeksässä vuodessa. Vedenpinnat nousevat ennusteen mukaan nykyisestä tasosta vielä noin 25 cm. Järvien tulvahuippu ajoittunee toukokuun viimeisille viikoille. Nilakan lähtövirtaaman ennustetaan nousevan tasolle 42 m³/s, joka on yhtä suuri kuin keskimäärin kerran 6 vuodessa.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savossa pohjavedenpinnat ovat pääosin 25–85 cm ajankohdan keskiarvoja korkeammalla. Pohjaveden pinnat ovat nousseet lumien sulamisen täydentäessä pohjavesivarastoja.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Yksikön päällikkö Jukka Hassinen, puh 0295 026 783,  etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi