Julkaistu: 29.2.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.2.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,00.  Taso on tasoissa ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon kanssa ja näyttää kääntyneen nousevaksi. Toistaiseksi säännöstelypadoista ei juoksuteta, mutta juoksutuksen aloittamistarvetta harkitaan viikoittain.

Iisalmen reitillä juoksutukset ovat pieniä ja vedenpinnat silti kesäkorkeuksissa. Viimeisen viikon nollakelit eivät ole vielä saaneet vesiä liikkeelle.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin vedenpinta on ajankohdan keskimääräistä ylempänä, mutta Vuotjärven vedenpinta lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa. Juojärvi on 5 cm ajankohdan keskimääräistä ylemmällä tasolla.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 42 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,53. Saimaalla lisäjuoksutus on edelleen käynnissä ja vedenpinta on kääntynyt laskuun. Haukiveden pinta on laskenut 5 cm helmikuun aikana ja ennuste odottaa samantyylisen tilanteen jatkuvan maaliskuussa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä vedenpinnat ovat noin 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Pinnat ovat reitin alaosalla kääntyneet lievään nousuun.

Jää ja Lumitilanne

Virallisilla havaintopaikoilla on mitattu noin 45 cm jäänpaksuus, mutta jääkerroksen laadusta ei ole tietoa. Näin vähäisiä tietoja ei voi käyttää turvallisen jäänpaksuuden verrokkeina oikeastaan missään. Monilla järvillä on jään päällä tai kohvakerrosten välissä huomattavan paksu vesikerros. Lumipyryjen takia jäät ovat vaihtelevan paksuisia ja olosuhteet pitää tutkia paikkakohtaisesti.

Lumen vesiarvokartoissa Pohjois-Savon alueelle on merkattu pienimmillään 100 mm vettä neliömetrillä Suvasveden ympärillä. Koillis-Savon vaaroilla on arvioitu olevan 240 kg/m2 enimmillään. Mittasin pihanurmikolta lumen paksuutta 80 cm ja painoa 211 kg/m2 kuukauden aikana painoa on tullut 76 kg lisää. Rakennusten katoilla on vaihteleva lumimäärä, esteettömiltä jyrkiltä katoilta lumet ovat pääosin pudonneet pois. Omakotitalo kokoluokan rakennuksissa rakenteen kantavuus ei ole uhattuna, mutta lumen sulaminen katolla saattaa toki aiheuttaa vesivuotoja. Sään lämpeneminen eli pakkaslumen muuttuminen suojalumeksi ei itsessään lisää lumikerroksen painoa, mikäli samalla ei sada uutta lunta tai vettä. Monimuotoisissa rakennuksissa ylemmältä katolta alemmalle lappeelle putoava tai kinostuva lumi voi lisätä painoa merkittävästi.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen,
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Kuva: Pohjoissavolainen talvinen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus