Julkaistu: 29.12.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.12.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,02.  Nyt taso on 7 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta näyttää kääntyneen hitaasti laskevaksi. Lähipäiviksi ennustettu lämpimämpi jakso ei juuri ehdi vaikuttaa virtaamiin ja vedenkorkeuksiin.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina vähäistä. Pinnat yritetään pitää kesäkorkeuksissa seuraavat pari kuukautta.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa.  Juojärvi on lähes 10 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Säännöstelylupien mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa, mutta tuskin näistä vesistöistä on merkittävästi lisäkilovatteja otettavissa sähköpulan tasaamiseen.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 21 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,90. Haukiveden pinta on pysynyt joulukuussa ennallaan.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat kauttaaltaan noin 10 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinnat ovat parin sentin tarkkuudella ennallaan.

Lumi ja Jäätilanne

Virallisia jäähavaintoja on toistaiseksi vähän. Jään paksuus on täysin paikallisista olosuhteista riippuvainen, mutta yleisenä kommenttina voi todeta, että nyt jäiden päällä on kohtalaisen paljon lunta, mikä tyypillisesti aiheuttaa veden nousemista jään päälle. Kastuneessa lumisohjossa on vaikea liikkua.

Lumipeitteen vesiarvo on yleisesti 50 -60 mm.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat talvelle tyypillisesti laskevia. Pääsääntöisesti ollaan hieman ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, p. 0295 026 823,