Julkaistu: 29.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.1.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,24.  Pinta on laskenut 12 cm kuukaudessa. Nyt taso on 21 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallaveden lisäjuoksutukset on lopetettu 2 viikkoa sitten.  Pinnanlasku jatkuu seuraavat 2 kuukautta ja tarvittaessa lisäjuoksutus aloitetaan uudestaan.

Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat ovat luparajoissa.  Nyt uuden säännöstelyluvan mukaisesti ei vielä aloiteta pintojen alentamista kevättulvaa varten. Juoksutukset ovat kohtalaisen pakkasjakson myötä tasaantuneet.

Myös Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat hieman ajankohdan keskimääräistä suurempia, mutta juoksutukset ovat hetkeksi rauhoittuneet. Juojärvellä pinta on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Näiden vesistöjen säännöstelyluvissa on edelleen pakollinen kevätkuoppa, joten pintoja alennetaan kevään edetessä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 42 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,54. Pinta on vaihdellut tammikuussa vain pari senttiä. Saimaan lisäjuoksutuksesta huolimatta ennustearvo keväälle on muutaman sentin nouseva.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi ja Hankavesi ovat nousseet 20-30 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Etelästä päin virtaava Suontee ja reitin alaosan keskusallas Konnevesi ovat 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen. Tyypillisesti helmi- maaliskuun kestävä vedenpintojen alenemiskausi ei riittäne laskemaan vedenpintoja ajankohdan keskimääräisiin lukemiin.

Pohjavesitilanne

Pohjavesitilanne on sateiden ansiosta hyvä koko Pohjois-Savossa.

Lumi- ja jäätilanne

Lumen vesiarvon  vaihteluväli Pohjois-Savossa on 40 – 140 mm. Pienimmät lukemat on Varkauden seudulla ja suurimmat Sonkajärvi – Rautavaara alueella.

Jäätilanne on vaihteleva ajoittain kireistä pakkasista huolimatta. Runsaat lumisateet ovat painaneet vettä jään päälle ja jäätilanne on vaihteleva myös pienissä järvissä. Viralliset mittaustiedot jään paksuudesta Pohjois-Savossa ovat 20 – 30 cm. Suurten virtaamien heikentämät virtapaikat ovat erityisesti varottavia.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus
vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi