Julkaistu: 28.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.4.2022

Kallaveden vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+82,19 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran neljässä vuodessa. Havaittu vedenkorkeus 27.4.2022 on NN+81,82 m.  Vedenkorkeus on noin 20 cm yli ajankohdan pitkäaikaisen arvon (mediaani). Tulvakorkeuden maksimiajankohta on ennusteen mukaan touko-kesäkuun vaihteessa jolloin vedenpinta lähtee pikku hiljaa laskuun. Kallavettä on juoksutettu jo noin kuukauden ajan Leppävirran Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvakanavasta. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on noin 300 m3/s.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnan nousua on hillitty lisäämällä säännöstelypadoista juoksusta tulovirtaamaennusteen pohjalta. Maaningan Ahkiolahdessa sijaitseva Viannankosken säännöstelypato sekä Nerkoolla sijaitseva Nerohvirran säännöstelypato ovat täysin auki. Nerohvirran säännöstelypadon (Iisalmi) lähtövirtaama on noin 170m3/s ja vastaavasti Onkiveden lähtövirtaama on noin 180 m3/s.  Keskiennusteen mukaan Poroveden vedenkorkeuden maksimi ajoittuisi toukokuun loppupuolelle. Mahdollista on, että Nerkoon ja Ahkiolahden vesiliikennekanavia joudutaan käyttämään tulvajuoksutuksiin haitallisten tulvien alentamiseksi. Kiuruveden vedenkorkeus on noussut viimeisen kahden viikon aikana noin metrin ja vedenpinta lähtee laskuun johtuen lähinnä sään väliaikaisesta kylmenemisestä. Kiuruveden maksimikorkeus ajoittuisi ennusteen mukaan toukokuun puoleen väliin ja nousee nykyisestä vedenkorkeudesta keskiennusteen mukaan vielä noin puoli metriä ja maksimiennusteen vielä noin metrin. Runnin Saarikosken säännöstelypadon lähtövirtaama on noin 70m3/s.

Kiurujoessa tehdyt perkaustyöt virtausolojen parantamiseksi ovat valmistuneet ja uusittu säännöstelylupa on otettu käyttöön.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat likimäärin 10–20 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, mutta lähtevät pian nousuun ja saavuttavat maksimivedenpinnan korkeuden touko- kesäkuun vaihteessa. Karjalankosken lähtövirtaama on noin 100m3/s.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta (Saimaa) on noin 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason ja jatkaa hitaasti maksiarvoonsa kesäkuun loppupuolelle saakka. Keskiennusteen mukaan vedenpinta nousee nykyisestä korkeudesta noin 50–60 cm.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat noin 10 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Vedenpintojen ennustetaan nousevaan 30 cm ja huippu ajoittuu toukokuun loppuun.

Pohjavesitilanne

Pohjavedenpintaa seurataan kolmella havaintoasemalla ja näissä pohjavedenpinta on hyvä, likimäärin ajankohdan keskimääräisessä korkeudessa.

Lisätiedot:

Jukka Hassinen
Yksikön päällikkö

0295 026 783, vaihde 0295 026 500
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue,
Pohjois-Savon ELY-keskus
http://www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

Kuva: Pohjois-Savon ELY-keskus