Julkaistu: 28.1.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.1.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,99.  Nyt taso on 6 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta alenee hiukan pakkaskauden jatkuessa. Muutokset alkuvuonna ovat olleet hitaita ja sama jatkuu vakaan pakkastalven ajan.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla. Viimeisten viikkojen juoksutukset ovat olleet keskimääräistä hieman pienempiä.  Tilanne jatkuu samanlaisena, koska lämpötilaennusteet näyttävät pakkasen jatkuvan.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Sama tilanne on myös Juojärvellä. Virtaamat ovat vakaan pakkaskauden hillitseminä hieman keskimääräistä pienempiä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 5 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,07.  Helmikuun aikana muutokset Haukiveden pinnassa ovat vähäisiä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat laskeneet vuodenvaihteesta alle 5 cm ja taso on nyt ajankohtaan nähden keskimääräinen.  Kehitys on edelleen hitaasti laskeva.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien taso on hyvä. Sadetta saatiin riittävästi täyttämään pohjavesivarastot talvea varten. Routaa on metsissä niukasti tai ei ollenkaan, joten pohjavesitilanne pysyy hyvänä koko talven.

Lumi- ja Jäätilanne

Lunta ja jäätä on koko maakunnassa. Lumen vesiarvo Pohjois-Savossa vaihtelee 60-100 kg/m2.  Lumitilanteessa on erikoista se, että suurimpia vesiarvoja on havaittu myös maakunnan eteläosissa yleensä vähälumisilla seuduilla.  Samantasoisia lumihavaintoja on myös Rautavaaralla. Virallisten havaintopaikkojen mukaan noin 35 cm jäänpaksuus on ajankohtaan nähden hyvä, mutta lumisateitten kanssa tapahtunut jäätyminen tekee jääkannesta mosaiikkimaisesti vaihtelevan.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen,
puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
Vesitalousasiantuntija Ville Matikka
puh. 0295 026 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjois-Savon ELY-keskus