Julkaistu: 27.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.5.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,56.  Pinta lienee tämän kevään osalta ylimmillään.  Nyt taso on 9 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset ovat olleet täysitehoisesti käynnissä Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken säännöstelypadosta jo kaksi kuukautta.  Juoksutuksia jatketaan niin kauan, että vedenpinta kääntyy selvästi laskuun Kallavedessä.

Iisalmen reitillä tulvahuiput olivat latvajärvissä jo huhtikuun viimeisinä päivinä ja Onkivedessä toukokuun ensimmäisellä viikolla. Ensimmäisen huipun jälkeen tuli toinen matalampi nousu pitkän viileän sääjakson jälkeen. Säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä pinnat on saatu laskettua kesäajan lupatasoihin.

Myös Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet lienevät lähellä huippuaan. Sama tilanne on etelämpänä Juojärvellä, missä nousuvaraa luvan ylärajaan on 15 cm.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 48 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,78. Taso on ajankohtaan nähden erittäin korkea. Pinta on noussut kevään alimmasta tasosta 33 cm. Pinnan nousu jatkuu vielä muutaman viikon, mutta ilman runsaita sateita nousu pysähtynee jo kesäkuun puolella.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi on 10 cm yli ajankohdan keskimääräisen. Alempana Iisvesi, Suontee, Hankavesi ja Konnevesi ovat  20-25 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Kaikki ovat lähellä kevään huippukorkeuksiaan.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. puh 0295026823