Julkaistu: 27.10.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.10.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,73. Nyt taso on 21 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Syksyn vähäsateisuus on muuttanut alkukesän hyvän vesitilanteen selvästi keskimääräistä kuivemmaksi, mutta harvinaisen kuivaa ei ole, sillä viimeksi vuonna 2019 on oltu samalla tasolla, mutta silloin Kallavesi oli jo kääntynyt nousuun lokakuussa. Jatkossakin sateet määräävät vedenpinnan kehityksen, kovin suurta alenemaa ei enää tule, kun Konnuksen ja Karvion pohjapadot leikkaavat tehokkaasti lähtövirtaamaa ja syksyn lämpötiloissa haihtumalla veden pinnasta poistuva vesimäärä jää pieneksi. Pinnan nousuun tarvitaan sateita.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa ja juoksutus on ollut viime viikkoina vaihtelevaa. Kiuruveden pinta pääsi kaksi viikkoa sitten laskemaan liikaa laitevian vuoksi, mutta tilanne on jo saatu palautettua. Nyt tulevana viikonloppuna Onki- ja Poroveden pintoja yritetään laskea säännöstelylupien puitteissa alarajoille, jotta viikon kuluttua voitaisiin tehdä kunnostustöitä Viannankosken alapuolella padon juoksutus mahdollisimman pienellä.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat noin 10 cm ajankohdan keskimääräistä alempana.  Säännöstelyluvan mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa.  Juojärvi on lähes 10 cm ajankohdan keskimääräistä alempana.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 11 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,97. Haukiveden pinta on laskenut lokakuussa 13 cm ja samantapaisen kehityksen odotetaan jatkuvan hieman lievempänä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat 5 – 15 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon, mutta vesilanne on ollut kuivempi viimeksi vuosina 2018 ja 2019. Harvinaisen alhaisista vedenkorkeuksista ei siis ole kysymys. Suontee tekee tuohon poikkeuksen, ehkä etelästä pohjoiseen olevan virtaussuunnan takia. Siellä alhaisempi pinta on ollut viimeksi vuosina 2009 ja 2010.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat 4-7 astetta. Lukemat ovat ajankohdalle tyypillistä tasoa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295026823

Kuva: Pohjoissavolainen usvainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus