Julkaistu: 26.8.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.8.2021

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+ 81,40 m, joka on enää noin 10 cm ajankohdan mediaaniarvon alapuolella. Ennusteiden mukaan tulovirtaamat ovat kasvussa ja sitä myötä myös Kallaveden vedenpinta on hitaassa nousussa.  Keskiennusteen mukaan pinta nousee nykyisestä tasosta noin 20 cm lokakuun alkuun mennessä. Kallaveden juoksutuksia säädellään Leppävirralla sijaitsevien Konnuksen ja Naapuskosken säännöstelypadoilla, jotka ovat edelleen kiinni.  Kallaveden kokonaislähtövirtaama on tällä hetkellä noin 90 m3/s.

Iisalmen reitillä Onkiveden ja Poroveden vedenpinta noussut viimeaikaisten sateiden ansiosta ajankohdan tavoitekorkeuksiin. Runsaat sateet nostivat Kiurujärven vedenpinnan maanantai-tiistai välisenä aikana noin 60 cm. Runnin patoa avaamalla pyrittiin vedenpinnan nousua hidastamaan. Ongelmana on Kiurujoen ”ahtaus”, eli Kiurujoessa säännöstelypadon yläpuolisessa jokiosassa syntyy muutamissa kapeikoissa virtaushäviöitä ja tämän seurauksena veden virtaus hidastuu.  Näitä kapeikkoja on tarkoitus tulevan syksyn /talven aikana perata, jotta Kiurujoki saadaan purkamaan yläpuoliselta valuma-alueelta Kiurujärveen tulevat vedet tehokkaammin ja sitä kautta voidaan padosta tapahtuvilla juoksutuksilla vaikuttaa tehokkaammin Kiurujärven vedenpintaan, kun Kiurujoen purkukyky paranee.

Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat lupaehtojen mukaisissa korkeuksissa. Karjalankosken lähtövirtaama on noin 30 m3/s.

Varkauden alapuolella olevan Haukiveden vedenkorkeuden on ajankohdan mediaaniarvossa ja laskee keskiennusteen mukaan syyskuun loppuun mennessä noin 10 cm.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Nilakka ja Iisvesi ovat noin 5–10 cm ajankohdan mediaaniarvojen alapuolella. Viimeaikaisten sateiden ansiosta vedenpinnat lähtevät ennusteen mukaan lievään nousuun ja nousevat syyskuun aikana noin 10 cm.

Pohjavesitilanne

ELY-keskuksen pohjaveden seuranta-asemat sijaitsevat Rautavaran Kangaslahdessa, Sonkajärven Akonjoella ja Keiteleen Viinikkalassa. Näillä pohjaveden pinnankorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskiarvoissa. Pienehköissä pohjavesimuodostumissa ja tiiviissä maalajeissa pinnan vaihtelut ovat nopeampia ja karkearakeisissa ja isohkoissa esiintymässä pohjavedenpinnan vaihtelut ovat hitaammat.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
yksikönpäällikkö Jukka Hassinen, puh. 0295 026 783
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi