Julkaistu: 30.3.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.3.2020 (Pohjois-Savo)

Vedenpinnan korkeudet

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,34.  Pinta on laskenut kuukauden aikana 11 cm. Taso on 43 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvajuoksutuskanavan juoksutus on täysillä ja avattu lisäksi pienesti Naapuskosken patoa. Lisäjuoksutukset ovat yhteensä noin 50 m3/s.  Juoksutusta jatketaan koko kevään ajan.  Kallaveden säännöstelylupa mahdollistaa vähälumisena talvena helmi-maaliskuun aikana tehtävästä pinnan alentamisesta luopumisen, mikäli ennustettu kevättulva jää keskimääräistä pienemmäksi. Nyt nämä edellytykset täyttyvät ja ELY-keskus on päättänyt ottaa käyttöön tämän poikkeuksen.

Iisalmen reitillä Kiuruveden pinta on saatu pidettyä juoksutusmuutoksilla säännöstelyluvan mukaisen tavoiteylärajan lähettyvillä. Poro- ja Onkiveden uusi säännöstelylupa on otettu käyttöön. Merkittävin muutos uudessa luvassa on pakollisen kevätaleneman poistuminen eli nyt ei tehdä entisenlaista pintojen alentamista. Pinnat pidetään noin 10 senttiä ylärajan alapuolella. Juoksutukset ovat olleet viime viikon ajan tämän talven juoksutuksiin nähden pieniä, mutta kuitenkin kolminkertaiset ajankohdan keskiarvoihin nähden.  Juoksutusten taso jatkossa riippuu lämpötiloista.

Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden normaalit, mutta juoksutus on kaksinkertainen keskimääräiseen nähden.  Juojärvellä on samanlainen tilanne. Näissä kaikissa säännöstelyissä kevätkuoppa alkaa olla valmis pinnannousun alkamista varten.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 37 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Lukema on nyt N2000+ 76,44. Pinta on noussut kuukaudessa 10 cm. Haukiveden pinnannousu jatkunee heinäkuulle asti.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä ollaan noin 30 cm yli ajankohdan keskimääräisten lukemien. Reitin latvoilla Pielavedellä on havaittu ajankohdan korkeimmat vedenkorkeudet jo kuukausi sitten. Ennuste on, että uutta ajankohdan ennätysviivaa piirtyy koko kevään ajan. Rautalammin reitin eteläisemmät altaat ovat saavuttaneet ajankohdan korkeusennätykset Iisvettä lukuun ottamatta.

Pohjavesi

Pohjavesitilanne on hyvä koko Pohjois-Savossa. Maastossa on runsaasti imeytymistä odottavaa pintavettä.

Lumi- ja jäätilanne

Lumen vesiarvossa on suuri vaihtelu. Alueen eteläosissa ei juuri mitään jäljellä, mutta maakunnan pohjoisrajoilla Kiuruvedeltä Rautavaaralle ulottuvalla kaistaleella on edelleen 120 mm.

Pohjois-Savon virallisilla mittapaikolla ollaan noin 30 cm tasolla.  Ajankohtaan nähden jäänpaksuudet ovat pieniä. Nyt jäillä ei enää ole lunta ja jäätilanne on kevään myötä nopeasti heikkenevä. Suurten virtaamien vuoksi purojen ja ojien suut ja erityisesti säännöstelypatojen alapuolet ovat laajalti heikkoja.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen,
puh 0295 026 823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
Vesitalousasiantuntija Ville Matikka,
puh 0295 026 262, ville.matikka(at)ely-keskus.fi