Julkaistu: 25.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.5.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,73.  Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinnan nousu on pysähtynyt. Nyt on jo 7. vuorokausi samalla korkeudella. Lisäjuoksutus Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvakanavasta on käynnissä.  Juoksutukset jatkuvat ainakin pari viikkoa. Yläpuolisten vesien tulvajuoksutus Kallaveteen on pienemässä sekä Iisalmen että Nilsiän reiteiltä, mikä osaltaan nopeuttaa Kalaveden pinnan laskua normaalitasolle. Latvavesillä havaitun perusteella tulvahuippu oli ärhäkästi nouseva, mutta verrattain lyhytaikainen. Kallavedessä tulvahuipun kesto on vielä näkemättä.

Iisalmen reitillä Kiuruvesi ja Porovesi ovat jo kesäkauden luparajoissa. Onkiveden pinnat ovat vielä kesäkorkeuksien yläpuolella, mutta juoksutusta aletaan jo pienentää.  Kesäkauden luparajaan päästään helposti ennen määräpäivää 5.6.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven tulvahuiput olivat viime keväistä korkeammat. Molemmat ovat jo kääntyneet laskuun.  Myös Juojärvi nousi ärhäkästi hieman edellisvuotta korkeammalle.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 22 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,38. Haukiveden pinta on toukokuun alusta noussut 20 cm.  Taso on vielä viimevuotista alempana, mutta nousu jatkuu ainakin kesäkuun loppupuoliskolle.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä tulvahuiput olivat kauttaaltaan noin 10 cm viime vuotista pienemmät, mutta kuitenkin yli keskitulvakorkeuksien. Rautalammin reitille mallinnetut tulvakorkeudet olivat viime kevättä matalampia. Ennuste toteutui tältä osin paremmin kuin Vuoksen vesistön latvoilla.

Pintaveden lämpötila

Pohjois-Savossa pintavesien lämpötila on noin 11 astetta. Lukema on ajankohtaan nähden tavanomainen.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat myös likimain saavuttaneet keväiset huippunsa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295026823
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus