Julkaistu: 25.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.3.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,06.  Pinta on laskenut 11 cm maaliskuun alusta ja lienee nyt alimmillaan. Nyt taso on 14 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvakanava on jo avattu ja Naapuskosken säännöstelypato avataan maanantaina 29.3.2021. Ely-keskus varoittaa jäiden heikkenemisestä erityisesti Hartikansalon itäpuolisissa salmissa Naapuskosken yläpuolisella vesialueella.   Juoksutuksen aloittaminen ei aiheuta nopeaa vedenpinnan alenemista Kallavedessä.

Iisalmen reitillä sulaminen ei vielä näy Onki- ja Poroveden vedenpinnoissa tai virtaamissa.  Nyt uuden säännöstelyluvan mukaisesti ei ole aloitettu pintojen alentamista kevättulvaa varten. Juoksutukset ovat toistaiseksi olleet pieniä, mutta tilanne on juuri muuttumassa. Todennäköisesti aloitetaan runsaampi juoksutus ja vedenpintoja alennetaan 20 – 30 cm.

Myös Nilsiän reitillä Syvärin ja Vuotjärven pinnankorkeudet ovat likimain alimmillaan. Sama tilanne on etelämpänä Juojärvellä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 37 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,44. Pinta on laskenut maaliskuussa 8 cm. Pinnan nousu alkaa näkyä vasta parin viikon kuluttua.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi ja Hankavesi ovat edelleen noin 15 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Pinnat ovat laskeneet alle 10 cm kuukaudessa. Sulamiskaudella on odotettavissa huomattava pintojen nousu.

Pohjavesitilanne

Pohjavesitilanne on märän syksyn perintönä hyvä koko Pohjois-Savossa, vaikka pinnat laskevat tyypillisesti. Sulaminen ei vielä näy pohjavesien pinnoissa.

Lumi- ja jäätilanne

Koko Pohjois-Savossa vaikuttaisi olevan tavallista runsaampi lumipeite, vesiarvoltaan noin 150 mm.  Eniten lunta on Vieremä – Sonkajärvi – Rautavaara alueella, vesiarvot jopa 220 mm.

Jäätilanne on vaihteleva ajoittain kireistä pakkasista huolimatta. Runsaat lumisateet ovat painaneet vettä jään päälle ja jäätilanne on vaihteleva myös pienissä järvissä. Todennäköisesti uveavantoja syntyy yleisesti lumen painamana. Viralliset mittaustiedot jään paksuudesta Pohjois- Savossa ovat 50 – 60 cm, jäät ovat paksuuntuneet selvästi maaliskuun aikana, mikä viittaa jään päälle nousseen veden jäätymiseen kohvajääksi. Jääpeite on kevään edistymisen myötä heikkenevä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Kuva: © Pohjois-Savon ELY-keskus