Julkaistu: 25.1.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.1.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,99.  Taso on 8 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja 7 cm alempi kuin vuodenvaihteessa.

Iisalmen reitillä juoksutukset ovat pieniä ja vedenpinnat silti kesäkorkeuksissa. Talviajan säännöstely on tarkoitus hoitaa maaliskuulle asti ilman suuria pinnankorkeuden muutoksia.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat 20 cm ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoja ylempänä. Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 50 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,62. Saimaalla lisäjuoksutus on edelleen käynnissä ja vedenpinta on kääntynyt laskuun. Haukiveden pinta on nyt 9 cm alempana kuin vuodenvaihteessa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi ja Iisvesi ovat 5 cm ja Suontee, Hankavesi ja Konnevesi 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Pinnat ovat laskeneet tammikuussa lähes 10 senttiä koko reitillä.

Jää ja Lumitilanne

Virallisilla havaintopaikoilla on mitattu noin 40 cm jäänpaksuus, mutta jääkerroksen laadusta ei ole tietoa. Näin vähäisiä tietoja ei voi käyttää turvallisen jäänpaksuuden verrokkeina oikeastaan missään. Monilla järvillä on jään päällä tai kohvakerrosten välissä huomattavan paksu vesikerros. Lumipyryjen takia jäät ovat vaihtelevan paksuisia ja olosuhteet pitää tutkia paikkakohtaisesti.

Lumen vesiarvokartoissa Pohjois-Savon alueelle on merkattu pääosin alle eli 100 mm vettä neliömetrillä. Vain Koillis-Savon vaaroilla on arvioitu olevan 160 kg/m2 enimmillään. Mittasin pihanurmikolta lumen paksuutta 62 cm ja painoa 135 kg/m2 kartassa sadan kilon alueeksi arvioidulla paikalla. Lumen alla on sula nurmikko. Rakennusten katoilla on tuo sama lumimäärä. Omakotitalo kokoluokan rakennuksissa rakenteen kantavuus ei ole uhattuna, mutta lumen sulaminen katolla saattaa toki aiheuttaa vesivuotoja. Sään lämpeneminen eli pakkaslumen muuttuminen suojalumeksi ei itsessään lisää lumikerroksen painoa, mikäli samalla ei sada uutta lunta tai vettä. Monimuotoisissa rakennuksissa ylemmältä katolta alemmalle lappeelle putoava tai kinostuva lumi voi lisätä painoa merkittävästi.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Kuva: Pohjoissavolainen talvinen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus