Julkaistu: 24.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.6.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,31.  Pinta on laskenut kevään huipusta jo 25 cm.   Nyt taso on 5 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset lopetettiin kolme viikkoa sitten.  Kesäkuu on ollut vähäsateinen ja lämmin. Mikäli sama säätyyppi jatkuu, jatkuu myös nopeahko vesipintojen lasku kaikissa vesistöissä.

Iisalmen reitillä päästiin kesäajan pinnankorkeuksiin varsin nopeasti. Kesäkuun juoksutukset ovat olleet pieniä. Nyt juhannusviikolla on osunut sadekuuroja myös Iisalmen reitille ja lisääntynyt valunta näkyy myös järvissä.

Nilsiän reitiltä ei ole saatu pinnankorkeustietoja viime viikkoina. Juojärvellä vesitilanne on ajankohtaan nähden normaali. Viime päivien sateitten aiheuttama pinnannousu mahtuu hyvin luparajoihin.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 40 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,80. Taso on ajankohtaan nähden korkea. Pinta on kuitenkin laskenut kevään korkeimmasta jo 5 cm. Pinnan nousu loppui poikkeuksellisesti jo kesäkuun puolella. Kesäkuun vähäsateisuus ja lisäjuoksutukset käänsivät Saimaan altaan nopeaan laskuun.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Alempana Iisvesi, Suontee, Hankavesi ja Konnevesi ovat 5-10 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Kaikki ovat kääntyneet selvästi aleneviksi.

Pintaveden lämpötila

Vesistöjen pintalämpötilat ovat tavallista korkeampia. Lukemat ovat isojenkin vesien rannoilla reilusti yli 20 astetta. Toisaalta myös alttiita tuulten vaikutukselle, joten nopeat muutokset ovat mahdollisia.

Pohjavedet

Pohjavesien taso on näin alkukesästä vielä hyvä, mutta kuivan säätyypin jatkuminen mahdollistaa vaikeampaan tilaan kuivumisen loppukesästä.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi