Julkaistu: 24.2.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 24.2.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,04.  Nyt taso on 4 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta nousi edellisen lumimyräkän seurauksena 5 cm, mutta nousu on tasaantunut. Muutokset alkuvuonna ovat olleet hitaita ja samaa odotetaan vielä maaliskuussa.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla juoksutuksia lisäämällä, viimeisin muutos on taas uudelleen pienempään päin.  Pintojen alentamista perinteisiin kevätkuoppiin lumen sulamisen ennakointia varten ei ole aloitettu.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat hieman yli ajankohdan keskimääräisen tason. Sama tilanne on myös Juojärvellä. Virtaamat ovat nousemassa ajankohdan keskimääräistä suuremmiksi.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 3 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,09.  Maaliskuun aikana muutokset Haukiveden pinnassa ovat vähäisiä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat noin 5 cm yli ajankohdan keskimääräisen.  Ennuste maaliskuulle on edelleen hieman laskeva.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien taso on hyvä. Sadetta saatiin riittävästi täyttämään pohjavesivarastot talvea varten. Routaa on metsissä niukasti tai ei ollenkaan, joten pohjavesitilanne pysyy hyvänä koko talven.

Lumi- ja Jäätilanne

Lunta ja jäätä on runsaasti koko maakunnassa. Lumikuorma Pohjois-Savossa vaihtelee 120 – 200 kg/m2 mikä tarkoittaa vesiarvona samoja millimääriä.  Lumitilanteessa on erikoista se, että suurimpia vesiarvoja on havaittu myös maakunnan eteläosissa yleensä vähälumisilla seuduilla.  Samantasoisia lumihavaintoja on myös Rautavaaralla. Leveärunkoisten hallirakennuksien kattokuormat vaativat tarkkailua. Tämän hetken säätilassa lumikerroksen ylimmän 0,5 metrin kerroksen paino on lähes 100 kg/m2. Syvempi lumikerros voi olla huomattavasti tiiviimpää. Pientalojen rakenteet ovat yleensä riittävän vahvoja kantamaan suurenkin lumikuorman. Kaikissa kohteissa lumen pudotukseen ryhtyjän pitää muistaa suojavarusteet.

Virallisten havaintopaikkojen mukaan noin 45 cm jäänpaksuus on ajankohtaan nähden hyvä, mutta lumisateitten kanssa tapahtunut jäätyminen tekee jääkannesta mosaiikkimaisesti vaihtelevan. Runsaat lumisateet ovat nostattaneet vettä järvien jäälle.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen,
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus,
puh 0295026823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi