Julkaistu: 1.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajille 444 000€ ympäristöministeriön tukea vesistöjen kunnostukseen

Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman vuosittaiseen hankehakuun tuli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ennätysmäärä hakemuksia. Marraskuussa 2020 päättynyt haku aktivoi kaikkiaan 24 hakijaa esittämään oman hankeideansa vesistökunnostukseen.

Hakijoina olivat yhdistykset, osakaskunnat, kunnat ja yksityishenkilöt. Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin.

– Huomioitavaa on, että talkootyö soveltuu myös omarahoitukseksi. Talkootyötä ovat hanketoimijat esittäneet hankkeisiin ihailtavan runsaasti. Talkootyö ei ole ainakaan vesistöjen kunnostamistöissä katoava luonnonvara, mutta myös omaa rahaa hankkeisiin on sitoutettu iloitsee ryhmäpäällikkö Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta

Viimeiset hankepäätökset saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa valmiiksi toukokuun loppupuolella. Käynnistyvissä hankkeissa toteutetaan monenlaisia vesistötöitä. Suunnitteluhankkeissa toteutetaan mm. virtavesikunnostussuunnitelmia, vesikasvillisuusselvityksiä, kosteikkosuunnitelmia ja järven kokonaisvaltaisen kunnostuksen suunnittelua. Suunnitteluhankkeiden myötä voidaan tulevaisuudessa hakea jatkohanketta tulevista rahoitushauista varsinaisiin vesistökunnostuksiin.

Myös konkreettisia kunnostustöitä toteutetaan monissa hankkeissa. Ylivieskassa kunnostetaan mm. Pylväsojan alaosan koskipaikkoja. Jokijärven kylän kalastuskunta toteuttaa tuoreessa hankkeessaan kosteikkoja ja kosteikkosuunnittelua Taivalkoskella sijaitsevien Tyräjärven, Koviojärven ja Tyrälammen valuma-alueille. Kyseisessä hankkeessa toteutetaan myös vähempiarvoisen kalan hoitokalastusta.

– Tämä hanke on koko kylän yhteinen voimannäyte. Kotivesistöjemme kunnostus on meidän kyläläisten yhteinen asia, kertoo hankkeen vetäjä Olavi Kammonen Taivalkoskelta. Hankkeen ensimmäinen vaihe eli selvitys- ja suunnitteluhankkeet on aloitettu jo 2018 ja nyt ollaan toteutusvaiheessa, joka sekin kestää useamman vuoden, Kammonen toteaa.

Uusia rahoituksia tarjolla taas vuoden 2021 lopulla

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman (2019-2023) rahoitusta voi hakea vuosittain. Uusi hakukierros aloitetaan vuoden 2021 lopulla ja hausta tiedotetaan laajasti kesän ja syksyn aikana. Rahoitusta voi hakea vesistön kunnostusten suunnitteluun sekä varsinaisen kunnostuksen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi ulkoisen kuormituksen vähentäminen, joen tai puron rakenteellinen kunnostaminen tai hoitokalastus. Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitustuki on yleensä noin 50% hankkeen kokonaiskustannuksista. Loppuosa eli omarahoitusosuus voi olla esimerkiksi kunnan, osakaskunnan, säätiön tai yhdistyksen rahaa tai talkootyötä.

Hanketoimijoiden kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä ELY-keskuksien asiantuntijoihin, joilta saa apua hankkeiden suunnitteluun ja tietoa siitä, millaisiin toimiin rahoitusta on mahdollista saada.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma – Ympäristöministeriö

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, p. 0295 038 426
Ympäristöasiantuntija Jaana Rääpysjärvi, p. 0295 038 055
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesiensuojelun tehostamisohjelma (ym.fi)