Julkaistu: 14.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuipuista odotetaan tavanomaisia

Pohjois-Pohjanmaan kevään tulvahuippujen odotetaan olevan tavanomaisen suuruisia. Kiiminkijoen eteläpuolisella alueella tulvahuippuja odotetaan saapuvaksi huhtikuun loppupuolella. Mahdolliset suuret vesisateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa odotettua suurempaa tulvimista. Iijoella ja Kuivajoella tulvahuippu ajoittunee toukokuun ensimmäiselle viikolle.

Vuoden 2021 sulanta alkoi lämpimän sään vallitessa maaliskuun viimeisillä viikoilla. Sulanta alkoi voimakkaana, jolloin jokien virtaamat lähtivät nopeaan kasvuun. Sään pakastumisen myötä virtaamat tasaantuivat nykytasolleen. Tällä hetkellä tulvahuippuja Kiiminkijoen eteläpuolisella alueella odotetaan saapuvaksi suurin piirtein huhtikuun 14.–30. päivien aikana. Kevään tulvahuippujen odotetaan olevan tavanomaisen suuruisia. Mahdolliset suuret vesisateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta ja aiheuttaa odotettua suurempaa tulvimista. Iijoella ja Kuivajoella tulvahuippu ajoittunee toukokuun ensimmäiselle viikolle.

Jokijäitä on vielä jäljellä kaikissa Pohjois-Pohjanmaan joissa lukuun ottamatta Oulujokea. Pitkän sulamisjakson vuoksi jokijäiden oletetaan monin paikoin pehmentyvän ja sulavan osin paikoilleen pienentäen jääpatoriskiä. ELY-keskus suoritti jäänsahausta Lestijoella, Kalajoella, Malisjoella sekä Temmesjoella. Äkillisesti lämmenneiden olosuhteiden vuoksi sahauksia ei voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa.

Oulun eteläpuolisilla alueilla lumen vesiarvo oli ennen sulamisen alkamista tavanomaista suurempi. Kalajoella lumen vesiarvo oli suurimmillaan noin 120 mm, josta oli 12.4. jäljellä noin 40 mm. Pyhäjoella vesiarvo oli suurimmillaan 120 mm, josta oli jäljellä noin 60 mm. Siikajoella vesiarvo oli suurimmillaan 130 mm, josta oli jäljellä noin 70 mm. Kiiminkijoella lumen vesiarvo oli ennen sulamista 160 mm, josta jäljellä oli 125 mm. Iijoella suurin arvo oli noin 150 mm, josta on jäljellä tässä vaiheessa 125 mm. Vaikka lumen vesiarvot ovatkin paikoitellen pienentyneet merkittävästikin, se ei vielä tarkoita, että tulvan uhka olisi ohitse. Lumesta tullut sulamisvesi täyttää ensin paikalliset painanteet ja matkaa sitten hiljalleen kohti jokia ja sitä kautta mereen. Mahdolliset sateet lumien sulaessa voivat vaikuttaa tulvahuipun suuruuteen merkittävästi.

Raahen Haapajärvi

ELY-keskus toteuttaa kesällä 2021 Raahen Haapajärven purkuputken kunnostuksen. Kunnostustyön aikana purkuputki ei ole käytettävissä, joten Haapajärvi jää kevättulvan jälkeen normaalia alemmalle tasolle. Ennen remonttia järvi lasketaan suunnilleen tasolle N43 +17,00 m, joka on noin 50–60 cm tavanomaista kesätasoa alempana.

Yksityiskohtaisemmin tämän hetken vesistöennusteiden mukaiset tulvahuiput, ennustetut huiput voivat vielä muuttua sään myötä:

Lestijoki, virtaama laskussa, tulvahuippu noin 20.4.
Kalajoki, virtaama nousussa, tulvahuippu noin 15.–23.4.
Pyhäjoki, virtaama laskussa, tulvahuippu 19.–25.4.
Siikajoki, virtaama tasainen, tulvahuippu 21.–25.4
Pattijoki, virtaama laskussa/tasaantunut, tulvahuippu 18.–25.4.
Oulujoki, virtaamat loivassa kasvussa, tulvahuippu 21.–26.4.
Kiiminkijoki, virtaamat loivassa laskussa, tulvahuippu 22.–28.4.
Iijoki, virtaama tasainen loivassa nousussa, tulvahuippu toukokuun 1. viikolla
Kuivajoki, virtaama loivassa kasvussa, tulvahuippu toukokuun 1. viikolla

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: ryhmäpäällikkö Noora Veijalainen, p. 029 525 1159, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vesistömallin ennusteet Harri Myllyniemi, p. 0295 251 439, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi