Julkaistu: 25.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan jokivarsilla asukkaiden on syytä varautua kevättulviin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 25.4.2023.

Pohjois-Pohjanmaan tulvaennuste on muuttunut merkittävästi säätilan muutoksen vuoksi. Tällä viikolla sää lämpiää nopeasti, jonka myötä vesistön varsilla olevat lumet tulevat sulamaan. Lisäksi torstain ja perjantain aikana laaja sadealue kulkee Pohjois-Pohjanmaan ylitse. Sääennusteessa viikon sadekertymä vaihtelee sisämaan 15 millimetristä rannikon 50 millimetriin saakka. Mikäli sateet toteutuvat ennusteen yläpään mukaisesti, tulvahuipusta tulee monessa vesistössä keskimääräistä suurempi.

ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita ja kiinteistön omistajia seuraamaan tulvatilannetta ja varautumaan siihen tarpeen mukaan. Irtotavara kannattaa kerätä pois tulvan tieltä ja alavilla paikoilla kannattaa mahdollisesti myös varautua rakennusten suojaamiseen.

Tähän mennessä jäät ovat liikkuneet ja osittain lähteneet Kala-, Pyhä- ja Siikajoen vesistöissä. Aiemmin suoritettujen jäämittausten perusteella jäljellä olevat jokijäät ovat heikkoja. Jääruuhkien ja jääpatojen muodostuminen on kuitenkin vielä mahdollista mm. Temmes- ja Kiiminkijoella.

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi-palvelussa:

  • Lestijoki, tulvahuippu tulevana viikonloppuna. Noin kerran kymmenessä vuodessa toistuva tulva.
  • Kalajoki, tulevana viikonloppuna. Keskimääräinen tai keskimääräistä suurempi tulva.
  • Pyhäjoki, tulevana viikonloppuna. Noin kerran kymmenessä vuodessa toistuva tulva. Yksittäisiä rakennuksia vaarassa.
  • Siikajoki, tulvahuippu tulevana viikonloppuna. Harjunnivassa vahinkoraja 200 m3/s ylitetään. Lomarakennuksia ja asuinrakennus vaarassa.
  • Pattijoki, tulvahuippu tulevana viikonloppuna. Vesi voi nousta joihinkin rakennuksiin jokivarressa. Tulva pyritään pidättämään Haapajärven avulla.
  • Temmesjoki, tulvahuippu tulevana viikonloppuna. Kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuva tulva.
  • Oulujoki, jäätön. Virtaamahuippu huhtikuun lopussa.
  • Kiiminkijoki, tulvahuippu toukokuun alussa. Keskimääräinen tulva.
  • Iijoki, Pudasjärven tulvahuippu toukokuun keskivaiheella. Keskimääräinen tulva.
  • Kuivajoki, tulvahuippu tulevana viikonloppuna tai ensi viikon alussa. Keskimääräinen tulva.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki):
vesitalousasiantuntija
Mikko Hinkkanen
p. 0295 038 817
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesitilanne, ennusteet ja säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki):
vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen
p. 050 351 1927
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet:
johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen
p. 0295 038 341
etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus:
vesistömallin ennusteet Harri Myllyniemi
p. 0295 251 439
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi,

ryhmäpäällikkö Ari Koistinen
p. 0295 251 287
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuva © Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus