Julkaistu: 18.5.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on yhdessä Tulvakeskuksen kanssa päivittänyt alueen tulvaennustetta. Iijoella on edelleen mahdollisuus ennätystulvaan mikäli sää lämpenee nopeasti ja tulee runsaasti vesisateita. Tulvahuippu ajoittunee Iijoella toukokuun lopun ja kesäkuun alun tienoille. Kuivajoen vesistöalueella Oijärvellä tulvahuippu on pian käsillä. Kuusamon seudulle ennakoidaan mittaushistorian suurinta tulvaa, jonka odotetaan olevan huipussaan kesäkuun puolivälissä.

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla on ajankohtaan nähden huomattavasti keskimääräistä enemmän lunta. Suuren lumimäärän vuoksi tulva Iijoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi ja pari viikkoa tavallista myöhemmin. Iijoella lumen sulaminen on alkuvaiheessa ja tulvahuippu ajoittuu ennusteen mukaan toukokuun lopun ja kesäkuun ensimmäisen viikon väliselle ajalle. Iijoella on edelleen mahdollisuus ennätystulvaan, mikäli sää lämpenee nopeasti ja/tai tulee runsaita vesisateita. Tulvavaara koskee myös Iijoen sivujokia ja muita vesistöjä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin tulvariskialueilla varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin mm. varautumalla omatoimiseen kiinteistöjen suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irtotavarat.

Kuivajoen vesistö alueella sijaitsevalla Oijärvellä tulvahuippu saavuttanee toukokuun puolivälin jälkeen. Tulvahuipun arvioidaan olevan noin 40 cm keskimääräistä tulvaa ylempänä, mahdolliset vesisateet tai muutokset säätilassa voivat kuitenkin muuttaa tilanteen äkillisesti huonompaan suuntaan, joten vielä ei kannata varautumisessa herpaantua.

Kiiminkijoella virtaamat säilyvät todennäköisesti nykyisellä tasollaan kesäkuun alkuun Iijoen vesistöalueelta Kiiminkijokeen tulevien tulvavesien vuoksi.

Kuusamon seudulla tulvahuipun ennustetaan osuvan kesäkuun puoliväliin. Tulvahuipusta tulee mahdollisesti mittaushistorian suurin.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla lumet ovat lähes kokonaan sulaneet. Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jäi keskimääräistä selvästi pienemmäksi. Mikäli viikonlopulle ennustetut vesisateet toteutuvat joudutaan Uljuan altaalla aloittamaan ohijuoksutukset.

Pohjois-Pohjanmaalla jokijäät ovat enimmäkseen jo lähteneet eikä isoja jääpatoja ennusteta enää syntyvän.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut yhteistyössä kuntien ja mm. pelastusviranomaisen kanssa poikkeuksellisiin kevättulviin.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: johtava hydrologi Bertel Vehviläinen (valtakunnallinen vesistömalli hydrologiset ennusteet), p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi