Julkaistu: 21.4.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin Iijoen ja Kuivajoen vesistöalueilla

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteesta yhteistyössä Tulvakeskuksen kanssa.

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla lunta on huomattavasti keskimääräistä enemmän.  Tulva Ii- ja Kuivajoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Tulvavaara koskee myös ko. jokien sivujokia ja muita vesistöjä. Kuivajoen vesistöalueella mahdollisuus suuriin vedenkorkeuksiin koskee myös Oijärveä ja Kivijokea. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin tulvariskialueilla varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin mm. varautumalla omatoimiseen kiinteistöjen suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irtotavarat.

Iijoen virtaama ja valuma-alueen lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuri. Iijoella lumen sulaminen alkaa nostaa vedenpintoja ennusteiden mukaan huhtikuun puolivälin jälkeen ja tulvahuippu ajoittuu toukokuun puolivälin jälkeen. Ii- ja Kuivajoella on mahdollisuus ennätystulvaan. Pudasjärvellä tämän hetken ennusteen mukaan tulva nousee lähes vuoden 1982 tulvan tasolle tai voi jopa ylittää sen.  Pudasjärven kunnan kanssa on aloitettu säännöllinen yhteydenpito tulviin varautumisessa ja ennakoivia tulvantorjuntatoimia.

Kiiminkijoella tulvasta ennustetaan keskimääräistä

Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jää todennäköisesti keskimääräistä selvästi pienemmäksi. Lumet ovat näillä alueilla osittain sulaneet talven aikana ja lumen vesiarvot ovat ajankohtaan nähden pienet.

Pohjois-Pohjanmaalla jokijäiden vahvuudet ovat tavanomaista pienemmät. Jääpatoja ennustetaan muodostuvan keskimääräistä vähemmän.

Kevättulvan suuruus riippuu lumen vesiarvon lisäksi paljolti kevään säistä. Yöpakkaset hidastavat tulvan kehittymistä. Runsaat tulva-aikaiset vesisateet pahentavat tulvaa. Mitä myöhemmin sulaminen alkaa, niin sitä suurempi todennäköisyys on suureen tulvaan.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut poikkeuksellisiin kevättulviin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus suosittelee kansalaisia valmistautumaan omien kiinteistöjensä suojaamiseen erityisesti Ii-, Kivi- ja Kuivajoen sekä Oijärven tulvaherkillä alueilla.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

·        Pientalon tulvaturvallisuusopas

·        Tulvakeskus – ennusteita, varoituksia ja varautumista (tulvakeskus.fi)

·        Vesitilanne ja ennusteet (ymparisto.fi)

·        Pohjois-Pohjanmaan tulva- ja vesistötietoa (twitter.com)

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: johtava hydrologi Bertel Vehviläinen (valtakunnallinen vesistömalli hydrologiset ennusteet), p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi