Julkaistu: 12.2.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus varoittavat hyyteiden nostamasta korkeasta vedenpinnasta Iijoen vesistöalueella Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla

Syksyn runsaiden sateiden myötä Iijoen valuma-alueella on paljon vettä ja Iijoessa virtaama ovat ajankohtaan nähden suuria. Tämän vuoksi Iijokeen ei ole pakkasista huolimatta joka paikkaan muodostunut hyyteiltä suojaavaa jääkantta.  Jääkannen puuttumisen takia jokivesi on päässyt kokonaisuudessaan jäähtymään ja Iijokeen on jo viikkojen ajan muodostunut virtausta haittaavaa hyydettä.

Vaikka virtaamat ovat viime viikkoina huomattavasti pienentyneet, jokivesi on edelleen haitallisen korkealla Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla. Virran mukana kulkeutuva hyyde on tukkinut jokiosuuksia jääkannen alla kymmenien kilometrien pituudelta. Vedenkorkeus on hyyteiden vuoksi paikoin yhtä korkealla kuin kevättulvan aikana.

Joessa ei ole varsinaisia hyyteiden muodostamia patoja, vaan koko joki on hyyteen tukkima, minkä takia varsinaisiin tulvan torjuntatöihin ei voida ryhtyä esim. räjäyttämällä tai kaivinkoneella jäämassoja siirtäen.

Muilla jokivesistöillä kuten esim. Kiiminkijoella hyydetilanne on rauhoittunut ja vesipinnat ovat laskussa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla varautumaan hyyteen nostamaan korkeaan vesipintaan mm. omatoimisella kiinteistöjen suojaamisella ja poistamalla tulvavaara-alueilla kastumisvaarassa olevat tavarat.

ELY-keskus ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos seuraavat tilannetta säännöllisesti.

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesistöyksikön päällikkö Tero Väisänen, p. 025 038 434, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 0295 038 284, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely: vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 0295 016 392, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: johtava hydrologi Bertel Vehviläinen (valtakunnallinen vesistömalli hydrologiset ennusteet), p. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi