Julkaistu: 21.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 21.4.2022

Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäinen tulvahuippu viikon sisällä.

Pohjois-Pohjanmaan tulvahuippujen ennustetaan jakaantuvan kahteen osaan, koska sään ennustetaan viilenevän ensi viikolla huomattavasti. Oulun ja sen eteläpuolisten jokivesistöjen ensimmäinen tulvahuippu on tämän viikon lopussa tai seuraavan viikon alussa. Toinen tulvahuippu tulee sään lämmettyä toukokuussa. Oulun eteläpuolella tulvahuipuista tulee hieman keskimääräistä suurempia.

Oulun pohjoispuoleisilla vesistöalueilla tulvahuiput saadaan toukokuun puolivälin paikkeilla. Mahdolliset vesisateet voivat vielä muuttaa tulevien tulvien suuruutta. Oulun eteläpuolella olevissa vesistöissä saavutetaan tämän viikon loppupuolella ns. jäänlähtövirtaama, jonka myötä jäät voivat lähteä liikkeelle. Lämpimät ja aurinkoiset säät ovat pehmentäneet jäitä, mutta jäiden kasautuminen padoiksi on kuitenkin mahdollista. ELY-keskus seuraa jäätilannetta.

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi -palvelussa:

Lestijoki, tulvahuippu huhti-toukokuun vaihteen lähellä
Kalajoki,  tulvahuippu huhti-toukokuun vaihteen lähellä
Pyhäjoki, tulvahuippu huhti-toukokuun vaihteen lähellä
Siikajoki, tulvahuippu huhti-toukokuun vaihteen lähellä
Pattijoki, tulvahuippu huhti-toukokuun vaihteen lähellä
Oulujoki, tulvahuippu toukokuun keskivaiheilla
Kiiminkijoki, tulvahuippu toukokuun alkupuolella
Iijoki, tulvahuippu toukokuun keskivaiheella
Kuivajoki, tulvahuippu toukokuun keskivaiheilla

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Pientalon tulvaturvallisuusopas (youtube.com)
Tulvakeskus – tulvatilannepalvelu (vesi.fi)
Tulvakeskuksen säännöllisesti päivittyvä tilannetiedote (vesi.fi)
Vesitilanne ja ennusteet (vesi.fi)
Pohjois-Pohjanmaan tulva- ja vesistötietoa @POPTULVAT (twitter.com)

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus, Suomen ympäristökeskus Syke:

Vesistömallin ennusteet Harri Myllyniemi, p. 0295 251 439, etunimi.sukunimi@syke.fi