Julkaistu: 17.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 17.3.2021

Pohjois-Pohjanmaan kevättulvista tullee Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän vesistömallin mukaan tavanomaisia, vaikka Lesti-, Kala-, Pyhä-, Siika, Temmes- ja Oulujoen valuma-alueille on kertynyt keskimääräistä enemmän lunta. Tulvahuipun suuruus riippuu sulamisajan sääoloista.

Mikäli kevät on viileä voi tulvasta tulla maltillinen vaikka lunta on monin paikoin keskimääräistä enemmän. Jos keväästä tulee lämmin ja sateinen tulvahuipusta voi tulla huomattavasti suurempi kuin tämän hetken ennusteen perusteella olettaisi. Parempia arvioita tulvahuippujen suuruudesta ja ajankohdasta saadaan sääennusteiden tarkentuessa. ELY-keskus seuraa tulvaennusteita aktiivisesti ja tiedottaa niistä tuoreeltaan mm. Twitterissä @POPtulvat -kanavalla.

Säännöstellyt järvet ovat saavuttaneet tai saavuttavat ns. kevätkuopan edellyttämän tason lähiviikkojen aikana. Kevätkuopan tarkoituksena on tehdä tilaa lumensulannasta muodostuville vesille järvien vesipintoja laskemalla, jolloin tulvahuippu jokialueilla jää vähäisemmäksi. Kevätkuopan teko kasvattaa järvien lähtö virtaamaa, jolloin myös patorakenteiden alapuolella jäätilanne heikkenee.

Jokijäämittausten mukaan jäänpaksuus vaihtelee huomattavasti jokijaksoilla.  Kala- ja Pyhäjoella teräsjäätä on kertynyt paksuimmillaan noin 60–70 cm, mutta paikoitellen sitä ei ole juuri ollenkaan. Temmesjoella teräsjään paksuus vaihteli 50–95 cm välillä. Kiiminkijoella teräsjään paksuus vaihtelee 30–60 cm välillä. Iijoen suulla jään paksuus oli 47 cm. Jääsahaus edellyttää vähintään 50 cm paksuista teräsjäätä koneen painon vuoksi. ELY-keskus päättää mahdolliset jäänsahauspaikat ja aikataulut lähiviikkojen sään mukaan. Mikäli kevättulvasta muodostuu tavanomaista suurempi ELY-keskus teettää tulvamittauksia, jossa kerätään talteen tulvakorkeudet jokivarressa maastomittauksin sekä sään salliessa ilmakuvauksin. Näiden havaintojen tarkoituksena on parantaa alueiden tulvakartoituksia, jolloin voidaan paremmin varautua tulevaisuuden tulviin.

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa:

Lestijoki, tulvahuippu huhtikuun keskivaiheilla
Kalajoki,  tulvahuippu huhtikuun keskivaiheilla
Pyhäjoki, tulvahuippu huhtikuun keskivaiheilla
Siikajoki, tulvahuippu huhtikuun loppupuolella
Pattijoki, tulvahuippu huhtikuun loppupuolella
Oulujoki, tulvahuippu huhtikuun loppupuolella
Kiiminkijoki, tulvahuippu huhtikuun loppupuolella
Iijoki, tulvahuippu toukokuun alussa
Kuivajoki, tulvahuippu toukokuun alussa

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen,
p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen,
p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen,
p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen,
p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus:

Ryhmäpäällikkö Noora Veijalainen, p. 029 525 1159.
Vesistömallin ennusteet Harri Myllyniemi, p. 0295 251 439.

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi