Pohjapato

Pohjapadot säätelevät yläpuolisen veden korkeutta. ©Eija Isomäki