Julkaistu: 13.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa ovat saaneet oman rannikon vesistökunnostusverkoston

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rannikkovedet ovat pääosin heikossa tilassa, mutta tahtotila vesien tilan parantamiseksi yhdistää uunituoreen verkoston jäseniä. Verkosto kokoaa yhteen rannikkovesien tilasta kiinnostuneita tahoja yksityishenkilöistä ja kyläyhdistyksistä viranomaisiin. Verkosto tarjoaa ajankohtaista tietoa ja tukea vesistökunnostuksiin.

”Vuoden 2022 alussa toimintansa käynnistäneen Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkoston tarkoituksena on jakaa tietoa, tehostaa rannikon vesistökunnostuksia ja edesauttaa käytännön kunnostustoimien toteutumista”, kertoo toiminnanjohtaja Heli Jutila Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä. Yhdistys koordinoi verkostoa ja toimintaa toteutetaan yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Tietoa vesistökunnostuksiin liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista, uusimmista tutkimustuloksista ja eri vesistökunnostusmenetelmien toimivuudesta ja vaikuttavuudesta jaetaan tapaamisissa ja tilaisuuksissa sekä uutiskirjeessä ja verkkosivuilla. Tilaisuuksia järjestetään monipuolisesti webinaareina, tapaamisina ja maastovierailuina. Tilaisuuksien yhteydessä osallistujilla on mahdollisuus tutustua ja verkostoitua muiden vesistökunnostajien kanssa. “Esimerkiksi maaliskuussa Luodossa pidetyssä iltatilaisuudessa keskusteltiin vilkkaasti alueen vesistöjen vedenlaadusta ja kunnostustarpeista ja osallistujat toivoivat lisää tietoa kunnostusmahdollisuuksista”, toteaa ympäristökoordinaattori Anna Sundelin Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:stä.

Kaikille avointen tilaisuuksien lisäksi verkosto järjestää kuntakohtaisia tapaamisia, jolloin kunnan edustajien kanssa keskitytään kyseisen kunnan alueen kysymyksiin. Kunnostushankkeisiin tarjotaan tietoa ja apua hankkeiden kaikissa vaiheissa. Hankeideoita on myös mahdollista esittää verkostolle. Ideoita käsitellään asiantuntijaryhmässä ja ideoinutta tahoa neuvotaan seuraavien vaiheiden kanssa hankkeen toteuttamiseksi.

Verkosto on kaikille avoin ja kaikkien halukkaiden on mahdollista liittyä mukaan ottamalla yhteyttä verkoston koordinaattoriin pohjanmaa@vesiensuojelu.fi. Verkostossa on jo mukana runsaasti alueellisia toimijoita. Verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen kuuluminen on maksutonta..

Lisätietoja verkossa:

Pintavesien ekologinen tila -karttapalvelu (ymparisto.fi)
Rannikko-Pohjanmaan vesistökunnostusverkosto (vesiensuojelu.fi)

Lisätietoja:

Ympäristökoordinaattori Anna Sundelin, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry,
anna.sundelin@pvy.fi, puh. 044 766 6129

Toiminnanjohtaja Heli Jutila, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry,
heli.jutila@pvy.fi, puh. 0400 924 848

Vesienhoidon asiantuntija Helena Puro, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
helena.puro@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 029