Julkaistu: 3.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjalaismaakuntien tulvatilanne tasaantunut eikä tulvaluukkuja pengerrysalueille tarvitse avata

Pohjalaisjokien vedenpinnat ja virtaamat ovat yöpakkasten ja vähien sateiden ansiosta kääntyneet pääosin laskuun. Jääpatojen riski on edelleen olemassa erityisesti Kyrönjoen alaosalla, jossa jäät ovat toistaiseksi kasaantuneet useimmiksi pienemmiksi kohteiksi Vaasan (Vähäkyrö) ja Mustasaaren alueella. Tänään 3.4.2021 iltapäivällä Kyrönjoen vedenpinta Ilmajoen Nikkolassa on jo laskenut tasolle N43 +38,64 m (tulvaraja + 40,00 m) ja Lapuanjoen vedenpinta oli Poutussa tasolla N43 +27,35 m (tulvaraja+28.40 m). Vettä ei siis tämän tulvahuipun aikana ole tarpeen johtaa kummankaan joen pengerretyille peltoalueille.

Tulvavesiä kerätään edelleen Lapuanjoen ja Kyrönjoen tekojärviin, mutta Hirvijärven tekojärven nousua hidastetaan juoksutuksilla, jotta Hirvijärveen jää tilaa myös seuraavan sulamisjakson vesille. Näin pyritään helpottamaan myös tulevaa Kuortaneenjärven tulvatilannetta. Kuortaneenjärven ennustetaan nousevan tulvakorkeuksiin hieman ennen huhtikuun puoliväliä.

Nopea sulaminen ja jäiden kasaantuminen on osittain haitannut Kyrönjoen pengerrysalueiden pumppaamojen toimintaa ja jäitä on jouduttu poistamaan pumppaamojen etualtaista.  Kivi- ja Levalammen täyttökanavan vesi on käynyt tavanomaista korkeammalla nopeasta sulamisesta ja jääpadoista johtuen ja vaurioittanut osin Säläisjärven tekojärveen johdettavan veden juoksutusrakenteita. Vauriokohta on saatu korjattua ja vaurion seurauksena kohonnutta Säläsjärven pintaa lasketaan lisäämällä järven poistouoman (Flikunluoman) virtaamia. Ylityksestä ei ole aiheutunut vaaraa asukkaille tai patoturvallisuudelle ja normaali vedenkorkeus saavutettaneen huomisen aikana.  Valtatiellä 16 Poutun siltatyömaalla (Lapuanjoen ylittävä silta) on ollut urakoitsijan asettama ympärivuorokautinen päivystys ja tilanne on pysynyt vakaana, tarpeen mukaan jäitä on siirrelty kaivinkoneella työmaan alapuolelle.

Lisätietoja Twitterissä:

@tulvatpohjanmaa
@pinnanalta (Syken hydrologit)
@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Lisätietoa muualla verkossa:

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
Johtava vesitalousasiantuntija Tuuli Saari, puh. 0295 027 925

Johtava vesitalousasiantuntija Tomi Mäki, puh. 0295 027 461
Yksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Tulvakeskus / Suomen ympäristökeskus Syke:

Tutkija Harri Myllyniemi, puh. 0295 251 439
Hydrologi Panu Juntunen, puh. 0295 251 805