Julkaistu: 30.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjalaisjokien tulvahuippuja pyritään pienentämään tekojärvien avulla

Tulvatilanteen helpottamiseksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut tulvavesien keräämisen tekojärviin ja säännösteltyihin järviin.  Tästä aamusta (30.3.2021) lähtien Kalajärven ja Hirvijärven tekojärvien yläpuolelta tulevat sulamisvedet jäävät tekojärviin. Näin vähennetään Seinäjoen suunnasta Kyrönjokeen tulevaa virtaamaa ja Lapuanjoen virtaamaa Hirvijärven alapuolella noin 20–30 m3/s.

Jo aikaisemmin on aloitettu tulvavesien varastoiminen Kivi- ja Levalammen tekojärveen Närpiönjoella ja Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin Lapuanjoella. Pitkämön ja Kyrkösjärven tekojärviä pidetään vielä alhaalla ja niitä hyödynnetään Kyrönjoen tulvahuipun leikkaamiseen vasta myöhemmin tällä viikolla. Perhonjoen tekojärvien varastotilaa hyödynnetään, kun tulvaennusteiden mukainen tulvahuippu lähenee.

Vaasan eteläpuoliset pienet joet saavuttavat tulvahuippunsa pääosin tänään tai huomenna. Kyrön- ja Lapuanjokien tulvahuippua ennustetaan huomiselle tai ylihuomiselle (31.3 tai 1.4.2021). Kyrönjoen virtaamat ja vesipinnat nousivat poikkeuksellisen nopeasti sunnuntaina ja maanantaina.  Kyrönjoen alaosalla Mustasaaren Skatilassa virtaama on nyt tiistaina aamulla 250 m3/s, kun sunnuntaina aamulla oltiin vielä tasolla 80 m3/s. Kevään 2013 tulvahuipun aikaan virtaama nousi Skatilassa tasolle noin 400 m3/s. Ilmajoella Nikkolan asteikoilla vesipinta nousi kahdessa vuorokaudessa 1,5 metriä ja tänään 30.3. ollaan nyt aamulla tasolla 39,07 m. Jos Nikkolan vedenkorkeus saavuttaa tason 40,00 m, niin tulvavesiä joudutaan johtamaan Ilmajoen ja Seinäjoen alueella sijaiseville pengerretyille peltoalueille. Lapuanjoella vedennousu on ollut hieman hitaampaa.

Lisätietoja Twitterissä:

@tulvatpohjanmaa
@pinnanalta (Syken hydrologit)
@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Lisätietoa muualla verkossa:

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Yksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Tulvakeskus:

Tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus Syke, p. 0295 251 439