Julkaistu: 17.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjalaisjokien jäät liikkeellä poikkeuksellisen aikaisin

Lauha sää ja runsaat vesisateet ovat saaneet pohjalaismaakuntien jokien jäät tänä talvena liikkeelle poikkeuksellisen aikaisin.  Erityisesti Kyrönjoen eteläpuolisten pienien jokien jäätilanne on muuttunut nopeasti. Myös alueen isoissa jokivesistöissä, Kyrönjoki ja Lapuanjoki, jäät ovat monin paikoin irronneet rannoista ja useat koskialueet ovat vapautuneet jääpeitteestä.

Lähipäivien kylmenevän sään ja pienten sademäärien ennustetaan kääntävän nopeasti nousseet vedenkorkeudet ja virtaamat vähitellen laskuun sekä pienentävän jääpatoriskiä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa alueen jääpatotilannetta Lapväärtin-Isojoelle, Kyrönjoella ja Lapuanjoelle tunnettuihin jääpatopaikkoihin asennettujen riistakameroiden avulla.

Ilmoituksia jääpadoista on tullut Lapväärtin-Isojoelta sekä Kristiinankaupungista että Isojoelta. Kristiinankaupungissa Peruksessa viikonlopulla asutusta uhannut jääpato on saatu purettua niin, että vesi pääsee ainakin toistaiseksi virtaamaan padottavan alueen ohi.  Isojoella Kanniston alapuolelle muodostui maanantaina pitkähkö jääkasauma, joka voi tiivistyessään uhata alueen vapaa-ajanasutusta.  Jääkasauman purkamista ei kuitenkin nykytilanteessa pidetä ajankohtaisena, koska se voisi pahentaa joen alaosan tilannetta. Yläpuolelta tulevat jäät voivat muuttaa tilannetta varsinkin Peruksessa ja sen alapuolella, missä on edelleen syytä varautua nopeasti muuttuviin vedenkorkeuksiin.

Tämän hetken ennusteiden mukaan pienempien pohjalaisjokien virtaamat kääntyvät laskuun tänään (tiistaina) tai huomenna. Myös isompien jokien virtaamien ennustetaan kääntyvän laskuun tämän viikon aikana. Pohjalaisjokien vedenkorkeudet ja virtaamat ovat tällä viikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen suuria, mutta kuitenkin pääosin pienempiä kuin keskimääräisen kevättulvan aikana.  Esimerkiksi Kyrönjoella Skatilassa virtaaman ennustetaan lähestyvän vuodesta 1911 alkaneen mittaushistoriansa tammikuun suurinta virtaamaa tällä viikolla.

Lisätietoja verkossa:
Vesitilanne ja varoitukset kartalla (vesi.fi)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija
Katja Haukilehto
puh. 0295 027 794

Vesitalousasiantuntija
Juhani Huhtamäki
puh. 0295 027 806

Kuva: Lapväärtin-Isojoen yläjuoksulla kertyi jääsumaa 16.1.2023. ©Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus