Julkaistu: 20.11.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjalaisjoet korkealla, pääosin vedenpintojen nousu on pysähtymässä (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tulvatilanteessa yhdessä Tulvakeskuksen kanssa 20.11.2020. Tämän viikon aikana on saatu runsaita sateita varsinkin Pohjanmaan rannikolla, Keski-Pohjanmaalla ja Kauhajoen suunnalla. Useat joet ovat torstain illan ja perjantain aamun (19. – 20.11.2020) aikana olleet kolmannen kerran tänä syksynä tulvakorkeuksissa.

Nollan alapuolelle laskenut lämpötila on hidastanut virtaamien ja vedenkorkeuksien kasvua, mutta suurempien jokien alaosilla (Perhonjoki, Lapuanjoki ja Kyrönjoki) vedenpinnat jatkavat tänään todennäköisesti lievästi kasvua. Vettä on noussut pelloille ja metsiin useissa jokilaaksoissa, mutta rakennuksille ei tiettävästi ole aiheutunut vahinkoja.

Kuluvan viikon sademäärät ovat monin paikoin yli 50 mm ja esimerkiksi Kokkolassa satoi torstaina 19.11. erittäin runsaasti. Perhonjoen alaosalla (Lahnakoski) vedenpinta on saavuttanut tämän vuoden korkeimman lukeman, joka vastaa keskimäärin kerran vuodessa toistuvaa tulvaa. Kaitforsin kohdalla virtaama on nyt (aamulla 20.11.2020) yli 140 m3/s ja ohijuoksutus aloitettiin torstaina.

Kyrönjoella Nikkolassa (Ilmajoki) vedenpinta on loppuviikon aikana noussut 2,5 metriä, mutta tulvarajalle on vielä matkaa runsas metri ja vedenpinnan nousu näyttää pysähtyneen. Kauhajoen suunnalla vettä on pelloilla Päntäneenjoen ja Kainastonjoen varrella, mutta vedenpinnan ei enää ennusteta nousevan.

Myös Pohjanmaan eteläosan joet saavuttivat syksyn kolmannen tulvahuippunsa. Lapväärtinjoen ja Teuvanjoen vedenkorkeudet kävivät samalla tasolla kuin helmikuussa, jolloin siellä saavutettiin tämän vuoden toistaiseksi korkeimmat vedenpinnan tasot.

Lisätietoja Twitterissä:

@tulvatpohjanmaa
@pinnanalta (Syken hydrologit)
@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806

Lisätietoja Tulvakeskuksesta/Suomen ympäristökeskuksesta:
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, puh. 0295 251 731, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkit