Julkaistu: 25.2.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pirkanmaan säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia lasketaan kevättulviin varautumiseksi

Lumikertymät ovat nyt paikoin jopa yli puolet tavanomaista suurempia Pirkanmaalla. Myös kevättulvista voi tulla tavallista suurempia. Säännöstelyllä varaudutaan mahdollisiin tulviin.

Lunta on Pirkanmaalla kertynyt tänä talvena tavallista enemmän. Lumikertymät ovat paikoin jopa yli 50 prosenttia suurempia kuin keskimäärin tähän aikaan kevättä. Kevättulvien kannalta lumipatjan paksuudella ei ole niinkään merkitystä vaan lumen painolla.

– Lumen vesiarvo vaihtelee maakunnan lounaisosien noin 80 kilogrammasta neliömetrillä Kuhmoisten yli 140 kilogrammaan neliömetrillä, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen.

Lopputalven lumikertymän ja sulamisajankohdan osalta on ennusteissa kuitenkin vielä suurta vaihtelua, ja kevään sää vaikuttaa suuresti kevättulvien kestoon ja voimakkuuteen.

– Mikäli lumi sulaa vähitellen, jäävät kevättulvat pienemmiksi kuin silloin, jos lumi sulaa kerralla sateiden ja lämmön vaikutuksesta, Nurhonen havainnollistaa.

Säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia lasketaan

Säännösteltyihin järviin on kevättulviin varautumiseksi tehty tulvavesille tilaa laskemalla talven mittaan järvien vedenkorkeuksia.

Kevättalvella tehtävällä vedenpinnan laskemisella alennetaan tulvia sekä näissä järvissä että niiden alapuolisessa vesistönosassa, kuten Kokemäenjoessa, sillä lumien sulamisen aikana voidaan vettä varastoida järviin. Tavanomaista suuremmat lumikertymät kasvattavat myös varautumistarvetta säännöstellyissä järvissä, mikä näkyy paikoin melko suurena vedenkorkeuksien alenemisena.

– Pirkanmaan merkittävimmillä säännöstellyillä järvillä, kuten Näsijärvellä, Vanajavedellä, Pyhäjärvellä ja Kyrösjärvellä on sovittu varautumistasoista yhteistyössä voimayhtiöiden kanssa, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Säännöstelemättömillä järvillä ehkä tavanomaista suurempia kevättulvia

Pirkanmaan säännöstelemättömissä järvissä vedenkorkeudet ovat viime aikoina olleet melko lähellä keskimääräisiä arvoja. Tavallista suuremman lumikertymät lisäävät kuitenkin todennäköisyyttä myös tavallista korkeammille kevättulvavesille, mikä voi näkyä myös jokien ja purojen suurempina virtaamina.

– Lunta on maastossa paljon, joten tulvavesi voi nousta korkeallekin. Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa kevään kulkua, arvioi Isid.
– Mikäli lunta kertyy vielä lisää ja sulaminen tapahtuu nopeasti, voivat kevättulvat olla erityisesti säännöstelemättömissä vesistöissä melko korkeita, toteaa Nurhonen.

Lisätietoja:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036188
  • Vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen, p. 0295 036103Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Kuva: Lempäälän kanavan kautta juoksutettiin vettä perjantaina 25.2.2022 Vanajaveden vedenkorkeuden laskemiseksi. Diar Isid / Pirkanmaan ELY-keskus.