Julkaistu: 19.7.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pirkanmaan pienvesien kartoittaminen on käynnissä

Pirkanmaan ELY-keskus kartoittaa parhaillaan pienvesien nykytilaa ja ennallistamistarpeita osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Tavoitteena on pienvesien tilan parantaminen.

Pirkanmaan ELY-keskus on kartoittanut huonosti tunnettujen pienvesien tilaa ja ennallistamistarpeita Pirkanmaalla. Erityisesti kartoituksissa on keskitytty lähteikköihin ja puroihin, sillä nämä ovat pienvesityypeistä uhanalaisimpia ja kiireellisimmin ennallistettavia.

– Tänä vuonna tavoitteena on lähteikköjen ja purojen lisäksi kartoittaa myös lampia, kertoo projektisuunnittelija Miia Mäkilouko Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Kartoitukset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöhanketta, joka tähtää Suomen luonnon monimuotoisuuden ja elinympäristöjen tilan parantamiseen.

Pienvesillä on tärkeä rooli muun muassa veden kiertokulussa, ja niillä elää useita pienvesien viileään pienilmastoon sopeutuneita lajeja. Lisäksi lähteillä pohjavesi tuo oman leimansa lajistoon. Maankäytön paineet kuten esimerkiksi ojitus ja metsätalous ovat monin paikoin muuttaneet pienvesien tilaa.

Kartoitukset syyskuun loppuun mennessä

Maastokartoitukset tehdään pääsääntöisesti syyskuun loppuun mennessä. Kartoitus ei velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin, eikä kyseessä ole alueiden suojelu. Maastokartoituksilla havainnoidaan muun muassa pienvesille ominaisia piirteitä, kohteen luonnontilaa ja siihen vaikuttaneita tekijöitä, sekä kohteen ennallistamistarpeita. Tavoitteena on saada tietoa huonosti tunnettujen pienvesien nykytilasta, sekä päästä parantamaan pienvesien nykytilaa

Mikäli kohteella havaitaan ennallistamistarpeita, niistä keskustellaan yhdessä maanomistajan kanssa. Ennallistamistoimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja maanomistajalle ilmaisia.

– Pirkanmaan ELY-keskukseen voi myös olla yhteydessä, mikäli kiinteistölläsi sijaitsee lähde, lampi tai puro, jonka ennallistamisesta olet kiinnostunut. Tulen mielelläni maastoon mukaan keskustelemaan ennallistamisen mahdollisuuksista, Mäkilouko vinkkaa.

Yhteyshenkilö:

 

 

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektisuunnittelija Miia Mäkilouko, p. 0295 036 183

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ALT: Kuvassa on kirkasvetinen lähde, jonka pinnalla on lähdelaji hetealvesammallen muodostamia lauttoja. Kuva: Miia Mäkilouko