Julkaistu: 25.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pirkanmaan kevättulvista tulossa paikoin keskimääräistä suurempia

Lähipäivinä on odotettavissa Pirkanmaalla nopeaa lumen sulamista, mikä voi näkyä järvissä paikoin nopeanakin vedenkorkeuden nousuna.

Lunta on saatu tänä talvena runsaasti viime vuosiin verrattuna. Kevättulvat ovat tästä syystä keskimääräistä suurempia monilla säännöstelemättömillä järvillä ja joilla. Pirkanmaan suurimpien säännösteltävien järvien talviaikaisilla juoksutuksilla on tehty tilaa sulamisvesille, mikä auttaa hillitsemään järvien rannoille aiheutuvia tulvia sekä alapuolisten vesistöjen tulvia.

Pohjois-Pirkanmaalla keskimääräistä suurempi lumikertymä

Sulaminen on lähtenyt jo käyntiin viimeaikaisten lämpimien päivien vuoksi. Etenkin yöpakkasten puuttuminen vauhdittaa sulamista. Toisaalta ennusteissa ei ole toistaiseksi vesisateita, jotka kiihdyttävät lumen sulamista.

Tulvien suuruuden näkökulmasta lumipatjan paksuudella ei ole merkitystä vaan oleellista on lumen paino, joka kuvastaa lumessa olevaa vesimäärää.

Näsijärven reitin pohjoisosassa lumikertymä on havaintojen mukaan jo yli 120 kilogrammaa neliömetriä kohti. Keskimäärin arvot ovat sadan kilon molemmin puolin. Nokian suunnalla viimeisimpien havaintojen perusteella lumenpaino on noin 75 kilogrammaa neliömetriä kohti ja etelämpänä Urjalassa 55 kilogrammaa neliömetriä kohti.

– Mitä etelämmäksi tullaan, sen pienempiä ovat lumikertymät. Maakunnan keskiosissa ollaan lähellä keskimääräisiä arvoja, kun taas eteläisissä osissa lunta on keskimääräistä vähemmän ajankohtaan nähden, toteaa vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Tulvahuippu odotettavissa vasta toukokuulle

Suurimpien säännöstelemättömien järvien vedenkorkeuden nousu tulee ennusteen mukaan jatkumaan koko huhtikuun ajan. Vedenkorkeuden huippu on odotettavissa toukokuun alkupuolelle. Pienillä järvillä nousu pysähtyy aikaisemmin, ellei kevään mittaan tule vesisateita.

– Näillä näkymin Pirkanmaan kaksi suurinta säännöstelemätöntä järvialuetta, Iso-Tarjannevesi ja Iso-Längelmävesi, ovat toukokuun alussa lähellä keskimääräistä kevättulvakorkeutta. Maakunnan pohjoisosassa pienemmät järvet ovat nousemassa jonkin verran keskimääräistä kevättulvaa korkeammalle. Muualla noustaan joko keskimääräisiin tai hiukan keskimääräistä pienempiin arvoihin, selventää johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Ranta-asukkaat ehtivät vielä hyvin tarkistaa, ovatko veneet ja esimerkiksi talveksi maalle nostetut laiturit siirretty vahinkojen välttämiseksi syksyllä riittävän kauas rantaviivasta kevättulvan ja sen mahdollisesti liikuttamien jäämassojen ulottumattomiin.

Säännöstelyssä on varauduttu vedenkorkeutta laskemalla

Maakunnan suurimpien säännösteltävien järvien, Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeuksia on laskettu helmi-maaliskuun ajan kevättulviin varautumiseksi. Vedenkorkeuksia lasketaan juoksuttamalla voimalaitoksien ja säännöstelypatojen kautta vettä Kokemäenjokeen. Sulamisen myötä järviin virtaavan veden määrä kasvaa ja vedenkorkeudet lähtevät nousuun. Vedenkorkeuden kehittymistä voi seurata vesi.fi palvelussa.

Lue lisää:

Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

  • johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
  • vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen, p. 0295 036 103
  • vesitalousasiantuntija Sami Moilanen, p. 0295 036 358

www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)
www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kuva: Yöpakkasten puuttuminen vauhdittaa lumen sulamista © Pirkanmaan ELY-keskus