Julkaistu: 22.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita 550 000 eurolla

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 550 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla.

Avustusta myönnettiin 13 hankkeelle eri puolelle Pirkanmaata. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa sekä tulvariskien hallintaa toimeenpanevissa hankkeissa.

Avustusta on myönnetty ensisijaisesti niihin kohteisiin, joiden tila on vesien ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävä tai välttävä, kertoo ylitarkastaja Anu Peltonen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Neuvontahanke vauhdittaa vesistökunnostusten suunnittelua toteuttamista

Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on saanut ELY-keskukselta rahoitusta kahteen hankkeeseen (KUNNOSTUS 2 ja Vauhtia vesienhoitoon III), joissa vesistökunnostusten toteuttamisen ohella tarjotaan kunnostusneuvontaa ja tukea kaikille kunnostuksista kiinnostuneille paikallistoimijoille koko Pirkanmaan alueella. Vesienhoitotoimia suunnittelevat voivat siis saada apua ja tukea toimenpiteisiin myös KVVY ry:n hankeneuvonnan kautta.

ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön rahoitusta jaettiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 10 hankkeelle noin 488 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta jaettiin kolmelle hankkeelle noin 62 000 euroa.

Pirkanmaalla avustettavat hankkeet ja tuensaajat

Ympäristöministeriön rahoitus

 • Nuutajärveen laskevan Ihanajoen valuma-alueen kunnostus 2023, Urjala, Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
 • Mustajärven talon vesialueen kunnostustyö, Parkano, Mustajärven kalastusosakaskunta
 • Väärinjärven tilaa edistävä hanke, Ruovesi, Hyrylän jakokunnan osakaskunta
 • Vauhtia vesienhoitoon III – Pirkanmaan vesistöneuvonta ja eteläisen Pirkanmaan vesienhoitotyön koordinointi vuosina 2023–2025, Pirkanmaa, Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
 • KUNNOSTUS 2 – Vesien kunnostuksen edistäminen Ikaalisten reitillä vuosina 2023–2025, Ikaalisten reitti, Kokemäenjoen Vesistön Vesiensuojeluyhdistys ry
 • Saarioisjärven hajakuormituksen vähentäminen, Valkeakoski, Saarioisjärven hoito- ja kehittämisyhdistys ry
 • Teernijärven hapetuksen jatkaminen, Nokia, Teernijärven hoitoyhdistys ry
 • Jouttenuksen syvänteiden ilmastus, valuma-aluekunnostus, vesikasvien poisto ja hoitokalastus sekä fosforiylimäärän vähentämiseen tähtäävien toimien seuranta, kehittäminen ja toteutus, Ruovesi, Jouttenuksen järviketjun suojeluyhdistys ry
 • Ikaalisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen, Ikaalinen, Ikaalisten kaupunki
 • Ylöjärven kaupungin pohjavesisuojelusuunnitelmien päivittäminen, Ylöjärvi, Ylöjärven kaupunki

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus

 • Luhalahden Pitkäjärven kunnostuksen jatkaminen 2023–2025, Ikaalinen, Luhalahden Pitkäjärven suojeluyhdistys ry
 • Kyröskosken Voima Oy:n vesilupahakemuksen lupapäätös, lisäselvitykset ja siitä aiheutuvat kustannukset, Hämeenkyrö, Kyröskosken Voima Oy
 • Pälkäneen Pitkäjärven Kalalähteenojan uomakunnostus, Pälkäne, AitoSuvi-Kannatusyhdistys ry

Lisätietoa:

Pintavesien tila (vesi.fi)
Pohjavesien tila (vesi.fi)
Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö Pirkanmaalla (ymparisto.fi)
Vesiensuojelun tehostamisohjelma (ym.fi)

Pintavedet:
Vesienhoidon asiantuntija Kukka Kujala
p. 0295 036 023 ja
ylitarkastaja Anu Peltonen
p. 0295 036 367

Pohjavedet:
Ylitarkastaja Nina Nenonen
p. 0295 036 323

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)