Julkaistu: 7.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita 420 000 eurolla

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 420 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla. 

Avustusta myönnettiin 20 hankkeelle. Hankkeita on eri puolilla Pirkanmaata. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti niihin kohteisiin, joiden tila on vesien ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävä tai välttävä.

– Hankkeissa tehtävillä toimenpiteillä hidastetaan vesien rehevöitymiskehitystä sekä kohennetaan virkistysarvoja. Lisäksi tavoitteena on hyvässä tilassa olevan vesialueiden tilan säilyminen. Muutamassa hankkeessa myös tehostetaan valuma-alueen vesienhallintaa. Lisäksi avustuksilla on edistetty pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa, toteaa ylitarkastaja Salla Taskinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön rahoitusta jaettiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 17 hankkeelle noin 360 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta jaettiin 3 hankkeelle noin 60 000 euroa.

Pirkanmaalla avustettavat hankkeet ja tuensaajat

Ympäristöministeriön rahoitus:

·    Särkijärven vesikasviniittojen toteuttaminen vuosina 2021-2023, Ylöjärvi, Särkijärventien tieosuuskunta

·    Uiherlanjoen ja Uiherlanlahden luontoselvityksen päivitys, Orivesi, Uiherlan osakaskunta

·    Uiherlanjoen ja Uiherlanlahden lupahakemus, Orivesi, Uiherlan osakaskunta

·    Kuivasjärven valuma-aluehanke 2: Pohjoisen valuma-alueet, Parkano, Pro Kuivasjärvi ry

·    Pälkäneen Pitkäjärven kunnostus 2022, Pälkäne, Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry

·    Vesikasvien niitto Sammakkajärvestä, Punkalaidun, Liitsolan kalastus/osakaskunta

·    Iso-Somerojärven kunnostussuunnitelma, Parkano, Iso-Somerojärven suojelu- ja hoitoyhdistys ry

·    Kokonjärveen laskevan Välkkilänojan valuma-alueselvitys, Urjala, Kokonjärven suojeluyhdistys ry

·    Taivallahti, vesien suojelu, Ikaalinen, Taivallahden suojeluyhdistys ry

·    Vehkajärven hoitokalastus, koekalastus sekä kahden kalalajin kasvuselvityksen laatiminen, Punkalaidun, Vehkajärven suojeluyhdistys ry

·    Pakkalanjärven vesikasvillisuuden poisto, Kangasala, Pakkalanjärven suojeluyhdistys ry

·    Kuivasjoki-Jarvanjoen lähivaluma-alueiden vesistökunnostushanke 2, Parkano, Linnankylän kalastuskunta

·    SUVI 2 -hanke, Pälkäne, Luopioisten Säästöpankkisäätiö

·    Pitkäjärvi-Kaukajärvi -hulevedet hallintaan, Tampere ja Kangasala, Vehmaisten osakaskunta

·    Tottijärven kunnostus / vesikasvien leikkaus, Vesilahti, Tottijärven järvenhoitoyhdistys ry

·    Virtain Puttosharjun pohjavesialueen suojelutoimet sekä vesitaloudellisten riskien minimointi, Virrat, Virtain kaupunki

·    Ylöjärven kaupungin pohjavesisuojelusuunnitelmien päivittäminen, Ylöjärvi, Ylöjärven kaupunki

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus

·    Pohjapadon hankesuunnittelu Vääksynjoen suulle Kangasalan Vesijärvessä, Kangasala, Kangasalan Välkkyvä Vesijärvi ry

·    Ruojärven alivedenkorkeuden/keskivedenkorkeuden nostaminen, vaihe 2, Ruovesi, Pappilan osakaskunta

·    Kyröskosken Voima Oy lupahakemus ja sen vaatimat selvitykset, Hämeenkyrö, Kyröskosken Voima Oy

Lisätietoja:

·    Lue lisää Pirkanmaan pintavesien tilasta Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi)

·    Lue lisää Pirkanmaan pohjavesistä Ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (ymparisto.fi)

·    Lue lisää Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Ympäristöministeriön sivuilta (ym.fi)

Yhteyshenkilöt:

·    Pintavedet: Ylitarkastaja Salla Taskinen, p. 0295 036 150 ja ylitarkastaja Anu Peltonen, p. 0295 036 367

·    Pohjavedet: Ylitarkastaja Nina Nenonen, p. 0295 036 323

·    Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Salojennevan kosteikko toteutettiin osana Parkanon Kuivasjärven valuma-aluehanketta. Pro Kuivasjärvi ry:n työ valuma-alueelta tulevan kuormituksen vähentämiseksi jatkuu. ©Mika Honkalinna/OSK Lumimuutos.