Julkaistu: 17.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus tukee vesienhoitohankkeita 275 000 eurolla

Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna yhteensä noin 275 000 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin Pirkanmaalla.

Avustusta myönnettiin 23 hankkeelle. Hankkeita on eri puolilla Pirkanmaata. Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä kuormitusta vähentävissä pintavesihankkeissa. Kahden hankkeen päätös on vielä valmisteilla.

ELY-keskuksien käytettävissä olevaan avustusmäärärahaan vaikuttavat saapuneiden avustushakemusten määrä, hankkeiden merkittävyys ja niiden kustannukset. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö jakavat määrärahat ELY-keskuksille. Ympäristöministeriön rahoitusta jaettiin Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 21 hankkeelle noin 260 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta jaettiin 2 hankkeelle noin 15 000 euroa.

Avustusta on myönnetty ensisijaisesti niihin kohteisiin, joiden tila on vesien ekologisen tilaluokituksen mukaan tyydyttävä tai välttävä. Lisäksi avustuksilla on edistetty pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadintaa.

Pirkanmaalla avustettavat hankkeet ja tuensaajat

Ympäristöministeriön rahoitus

 • Mänttä-Vilppulan kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelman laatiminen, Mänttä-Vilppula – Mänttä-Vilppulan kaupunki
 • Akaan kaupungin pohjavesien suojelusuunnitelman laadinta, Akaa, Akaan kaupunki
 • Gränstolpan lammen kunnostus, Nokia, Markku Otonkorpi
 • Pitkäjärven rehevöitymisen torjunta 2021, Pälkäne, Pälkäneen Pitkäjärven kunnostusyhdistys ry
 • Ikaalisten Luhalahden Pitkäjärven kunnostus, Ikaalinen, Luhalahden Pitkäjärven suojeluyhdistys ry
 • Kuivasjoki-Jarvanjoen vesiensuojelusuunnitelma 1: Suojelutarpeiden kartoitus 2021-2022, Parkano, Linnankylän kalastuskunta
 • Nientenojan vesiensuojeluhanke – laskeutusaltaiden tyhjennys, Punkalaidun, Punkalaitumen Pohjoinen Maamiesseura
 • Rehevien vesien luontokartoitukset kunnostussuunnittelun lähtötiedoksi: Akaan Terisjärvi, Akaa Vanajavesisäätiö sr
 • Kosteikon perustaminen Kelhon alueelle sekä Mäyhäjärven vesikasvien poisto ja ilmastus, Lempäälä, Mäyhäjärven suojeluyhdistys ry
 • Sydän-Hämeen upeat vesistöt – Suvi-hanke, Pälkäne, Luopioisten Säästöpankkisäätiö
 • Nuutajärven kokonaisvaltainen kunnostushanke, vaihe 1, Urjala, Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
 • Uiherlanjoen ja Uiherlanlahden luontoselvityksen päivittäminen, Orivesi, Uiherlan osakaskunta
 • FRESHABIT LIFE IP-hanke, Rautajärven kosteikkoalue, Pälkäne, Vanajavesisäätiö sr
 • Kapeenlahden Kukkosalmen avaaminen ja virtauman palauttaminen, Tampere, Pohjankapeen osakaskunta
 • Vaarijärven kunnostus, Orivesi, Tiina Kuusisto
 • Sikojoen Isolammin luontokartoitus, Pirkkala, Marko Aalto
 • Pohtiolammen vesiympäristön parantaminen 2021, Kangasala, Sääksisäätiö
 • Kirkkolahden ja Hirvijärven kunnostus, Vesilahti, Kirkonkylän-Onkemäen osakaskunta
 • Sulkuejärven hoitokalastus, Kihniö, Kihniö-Sulkue ry

Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus

 • Kuusjärven alivedenkorkeuden nosto ja Kuuskosken kunnostus, Ylöjärvi – Parkkuun osakaskunta
 • Ruojärven alivedenkorkeuden/keskivedenkorkeuden nostaminen, Ruovesi – Pappilan osakaskunta

Lue lisää Pirkanmaan pintavesien tilasta.
Lue lisää Pirkanmaan pohjavesistä.
Lue lisää Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Ympäristöministeriön sivuilta (ym.fi).

Yhteyshenkilöt:

Pintavedet:
Vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen, p. 0295 036 150
Ylitarkastaja Anu Peltonen, p. 0295 036 367

Pohjavedet:
Ylitarkastaja Nina Nenonen, p. 0295 036 323

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Ympäristöasioiden asiakaspalvelu, p. 0295 020 900

Kuva: Aiempina vuosina avustuksella on kunnostettu muun muassa Lokaluoman kosteikkoa Parkanon Kuivasjärvellä. © Pro Kuivasjärvi ry