Julkaistu: 18.3.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus ei ehdota merkittäviä tulvariskialueita Pirkanmaalle

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen tulvimisesta aiheutuvista tulvariskeistä Pirkanmaan alueella. Arvioinnin perusteella ELY-keskus ei ehdota nimettäväksi Pirkanmaalle merkittäviä tulvariskialueita.

Pirkanmaan alueella ei ole yhtään merkittävää tulvariskialuetta, eikä myöskään muita tulvariskialueita. Valmistuneen arvioinnin yhteydessä ei tullut muutoksia edelliseen arviointiin.

ELY-keskus on tunnistanut aiemmissa arvioinneissa muun vesistöalueen, jolle tulvista aiheutuu merkittävää vähäisempää vahinkoa. Alue on Kokemäenjoen vesistöalueella Sastamalan Vammalassa.

Merkittävän tulvariskialueen nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköisyys ja siitä aiheutuvat vahingolliset seuraukset sekä alueelliset ja paikalliset olosuhteet.

ELY-keskus huolehtii arvioinnin lisäksi tarpeen mukaan myös suunnittelusta tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Mielipiteitä saa nyt esittää

Pirkanmaan alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteitään tulva-alueista ja niiden nimeämisen perusteista vesi.fi -sivustolla 17.6.2024 asti. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet 22.12.2024 ELY-keskuksen ehdotuksen perusteella.

Tulvariskien arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi perustuvat tulvariskilakiin. Tulvariskien arvioinnit tarkistetaan kerran kuudessa vuodessa ja ne liittyvät tulvariskien hallintaprosessiin. Hallinta on laaja ja monivaiheinen tehtävä, jonka vaiheita ovat tulvariskien alustava arviointi, tulvakartoitus sekä hallintasuunnitelmien laatiminen.

Yleistietoa tulvista sekä opastusta vesi.fi:n käyttöön:

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
p. 0295 020 900 (ma–pe klo 9–16, pvm/mpm)

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Pirkanmaan alueelta:
Pirkanmaan ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija Piia Tikka,
puh. 0295 036 042
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit

Tulvariskien arviointi ja ehdotukset tulvariskialueista Pirkanmaalla (vesi.fi)

Tulvariskien hallinta (vesi.fi)

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)

 

Kuva © Pirkanmaan ELY-keskus