Julkaistu: 16.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Pilottikunnat haussa – Vesihuollon kiertotalouden ja hiilineutraalisuustavoitteiden edistäminen (Vesihuki)

Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelman visio vuodelle 2030 on: ”Vastuullinen vesihuoltoala turvaa laadukkaat ja turvalliset vesihuoltopalvelut ja on hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä.” Tämä on merkittävä tavoite myös kuntien ilmastotyön kannalta, sillä vesihuolto kattaa noin 3% EU:n energiankulutuksesta.

Suomen ympäristökeskus Syken Vesihuki-hankkeessa tavoitteena on edistää vesihuoltosektorin kiertotalous- ja hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista kunnissa ja tukea vision toteutumista. Yhteistyötä tehdään jo olemassa olevien kuntaverkostojen kanssa (CANEMURE, HINKU, CIRCWASTE). Hankkeeseen haetaan rahoitusta alkuvuodesta 2022.

Pilottikunnat – Hankkeeseen haetaan nyt pilottikohteiksi aiheesta kiinnostuneita kuntia. Kohteissa kartoitetaan vaihtoehtoja vesihuollon kiertotalouden edistämiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Yhdessä tunnistetaan ne toimet, joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa ja tehdään niiden pohjalta etenemissuunnitelma.

Vesihukiverkosto – Pilottikunnat ovat osa vertaisoppivaa Vesihukiverkostoa, jossa kuntien opit ja eteneminen saatetaan laajempaan tietoisuuteen mm. erilaisten tapahtumien kautta: webinaarit, sparraustyöpajat, tutustumismatkat. Pilottikunnat toimivat alan esimerkkeinä ja innoittajina.

Vastaa kyselyyn – Pilottikohde voi olla pieni tai suuri ja olemassa olevia kiertotalous- ja hiilineutraalisuus toimia voi olla jo työn alla tai toteutettuna tai ne voivat olla vasta ajatuksen tasolla. Haemme hankkeeseen erilaisia kohteita, jotta koko vesihuoltosektori voi oppia niistä mahdollisimman paljon. Ilmoita kiinnostuksesta ryhtyä pilottikohteeksi suoraan projektipäällikölle tai vastaa kyselyyn 14.12.2021 mennessä.

Yhteystiedot
Vuokko Laukka
Projektipäällikkö, Vesihuki
Suomen ympäristökeskus
vuokko.laukka@syke.fi
+358 295 251 047