Julkaistu: 7.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pienvesien kartoitukset jatkuvat Pirkanmaalla nykytilan ja ennallistamistarpeiden selvittämiseksi

Pirkanmaan ELY-keskus jatkaa viime vuonna alkaneita pienvesien maastokartoituksia tulevalla maastokaudella. Kartoituksien tavoitteena on parantaa tietoja Pirkanmaan pienvesien luonnontilasta sekä ennallistamistarpeesta.

Pirkanmaan ELY-keskuksessa aloitettiin viime vuonna pienvesien kartoitukset, joilla kerätään tietoja huonosti tunnettujen pienvesien nykytilasta ja ennallistamistarpeesta Pirkanmaalla. Viime vuonna kartoitettiin noin sata pienvesikohdetta. Pienvesikartoituksia jatketaan tulevalla maastokaudella. Kartoitukset ovat osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

Kartoitukset keskittyvät pienvesien luontotyypeistä puroihin ja lähteisiin. Muita pienvesiin kuuluvia luontotyyppejä ovat lammet, norot ja fladat sekä kluuvit.

– Pienvesillä on tärkeä rooli vedenkierrossa ja ekosysteemien toiminnassa, sillä ne kytkevät toisiinsa erilaisia ekosysteemeitä. Lisäksi niillä esiintyy useita pienvesien viileään pienilmastoon sopeutuneita lajeja, joista osa on uhanalaisia, kertoo projektisuunnittelija Miia Mäkilouko Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Metsänhakkuut, ojitus ja uomien perkaaminen ovat monin paikoin heikentäneet pienvesien luonnontilaa.

– Vuoden 2021 kartoituksissa suurimmalla osalla pienvesikohteista oli havaittavissa jonkinlaisia ennallistamistarpeita, Mäkilouko jatkaa.

Kartoitukset alkoivat toukokuussa

Pienvesien kartoitukset alkoivat toukokuussa ja jatkuvat syyskuuhun asti. Kartoitettavia pienvesikohteita on ympäri Pirkanmaan. Kartoituksissa käydään läpi myös valikoitu joukko viime vuonna julkaistun lähteiden kansalaishavainnoinnin kautta tulleita ilmoituksia.

Maastokäynneillä havainnoidaan ja arvioidaan kohteen luonnontilaa, luonnontilaan vaikuttaneita tekijöitä ja ennallistamistarpeita, sekä pienvesille ominaisia piirteitä ja lajistoa. Lähteillä keskitytään erityisesti pohjavesivaikutusta ilmentävään lajistoon.

– Kartoitus ei velvoita maanomistajaa toimenpiteisiin, eikä kyseessä ole alueiden suojelu. Mikäli pienvesikohteella havaitaan ennallistamistarpeita, niistä keskustellaan yhdessä maanomistajan kanssa, Mäkilouko painottaa.

Helmi-elinympäristöohjelman puitteissa tehtävät ennallistamistoimet tähtäävät elinympäristön palauttamiseen luonnontilaiseksi. Toimenpiteet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ovat maanomistajille maksuttomia.

Mikäli kiinteistölläsi sijaitsee lähde tai puro, jonka ennallistamisesta olet kiinnostunut, voit olla yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskuksen projektisuunnittelija Miia Mäkiloukoon.

Lisätietoa:

Helmi-ohjelman Pirkanmaan ELY-keskuksen sivut (ymparisto.fi)

Pirkanmaan ELY-keskus: projektisuunnittelija Miia Mäkilouko, puh. 0295 036 183, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Kuvassa lähteikön tihkupinnalla kukkii pohjavesivaikutusta ilmentävä kevätlinnunsilmä. Kuva: Miia Mäkilouko / Pirkanmaan ELY-keskus.