Julkaistu: 19.5.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pieliselle ja Saimaalle ennustetaan tavanomaista suurempia kevättulvia

Saimaan ja erityisesti Pielisen vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan lähiviikkoina selvästi keskimääräistä tulvahuippua suuremmiksi. Lumen sulannan jäljiltä maaperä on kosteaa, ja lähiviikolle ennustetut sateet yhdessä aikaisempien sateiden kanssa kasvattavat tulvaennusteita. Sekä Pielisen että Saimaan vedenpinnat ovat noin 50 cm yli ajankohdan keskimääräisen tasonsa. Pohjois-Karjalan ELY-keskus muistuttaa, että vedenkorkeuksien noustessa on hyvä varmistaa veneiden ja laitureiden ym. rantarakennelmien kiinnitykset.

Vedenkorkeuden Saimaalla ennustetaan nousevan tämänhetkisestä (19.5.) tasostaan kesä-heinäkuuhun mennessä noin 15−30 cm ja Pielisen vedenkorkeuden vastaavasti kesäkuun alkuun mennessä 15−30 cm. Saimaan vedenkorkeus on 14 cm luonnonmukaisen tasonsa alapuolella, sillä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä Vuokseen on viime joulukuusta saakka lisäjuoksutettu luonnonmukaista suurempaa virtaamaa. Pohjois-Karjalan muilla vesistöillä vedenpinnat ovat yleisesti ottaen tavanomaisilla kevättasoillaan.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus seuraa maakunnan vesitilannetta. Vesistöjen vedenkorkeus- ja virtaamaennusteita laatii Tulvakeskus, joka on Suomen ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen palvelu. Vesistöennusteiden toteutumiseen vaikuttavat merkittävästi lähiviikkojen sateet.

Lisätietoja

Vesitilanne: Vesitaloussuunnittelija Esa Päivinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 218, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvatilanne: Johtava asiantuntija Paula Mononen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 204, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Vesistöennusteet: Hydrologi Juho Jakkila, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 215, etunimi.sukunimi@syke.fi

https://www.vesi.fi

Kuva: Nurmeksen satama. © Teppo Linjama / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.