Julkaistu: 13.12.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Peruskuivatustoimintaan on haettavissa investointitukea

Maatalouden investointitukiin EU:n maaseutuohjelman rahoituskaudelle 2023-2027 on tullut saataville uusi tukikohde: yhteinen ojitusinvestointi, joka on tarkoitettu ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävään peltojen peruskuivatukseen. Ojitushankkeesta saatavan kuivatushyödyn on kohdistuttava maatalousmaahan ja vähintään kahteen maatilaan.

Tuen kohteena oleva peruskuivatustoiminta voi olla esimerkiksi valtaojien perkausta, kaivuuta ja padotusta, putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä ja pumppaamoiden perustamista. Tuettavalla hankkeella on oltava myönteinen vaikutus vesiensuojeluun, luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, mikä voidaan varmistaa soveltamalla luonnonmukaisia suunnitteluratkaisuja.

Tukea voi saada uusien uomien tekoon tai olemassa olevien uomien peruskorjaukseen 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnettävän tuen vähimmäismäärä on aina yli 3 000 euroa eli kustannusarvion on oltava yli 7 500 euroa. Tukea ei myönnetä uoman kunnossapitoon.

Tuenhakijana ojitusyhteisö tai yhteisestä ojituksesta sopineet maatalousyrittäjät

Tuki on haettavissa jatkuvasti muiden maatalouden investointitukien tapaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa, ja sitä voi hakea ojitusyhteisö tai yhteisestä ojituksesta sopineet maatalousyrittäjät. Tuen hakuun osallistuvien tulee olla aktiiviviljelijöitä.

Ojitusyhteisöjen tietoja voi etsiä ELY-keskusten ylläpitämästä karttapalvelusta:

Ympäristötoimenpiteet huomioitava ojitussuunnitelmassa

Hakemukseen liitettävässä ojitussuunnitelmassa tulee olla tarkoituksenmukaisia rakenteita ja toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää ojituksen haittoja, pidättää ravinteita ja kiintoainesta, viivyttää virtaamaa, sopeutua muuttuviin sää- ja vesiolosuhteisiin ja edistää luonnon monimuotoisuutta. ELY-keskus tarkastaa suunnitelmasta, edistääkö hanke ympäristön tilaa maatalouden rakennetukilain mukaisesti sekä käsittelee sen myös tarvittaessa ojitusilmoituksena.

Lisätietoa tarkemmista tukiehdoista, liitteistä ja peruskuivatuksesta:

Yhteyshenkilöt

Vesitaloussuunnittelija Piritta Salminen,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 0295 027 687

Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 0295 027 962

 

Kuva: © Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus