Julkaistu: 12.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pakkaset lisäävät hyydetulvariskiä jokivarsilla

Hyydetulvat voivat nostaa vedenkorkeuksia nopeasti. Jokivarsien asukkaita kehotetaan seuraamaan tilannetta ja varautumaan tulvasuojaustoimenpiteisiin. Jäällä liikkuminen on tavanomaista vaarallisempaa suurten virtaamien heikentäessä jääkantta.

Syksyn runsaiden sateiden ja lämpimien säiden myötä virtaamat ovat olleet normaaliin ajankohtaan verrattuna huomattavan suuria. Tämän vuoksi jokiin ei ole syntynyt normaalia jääkantta. Tammikuussa sää on pakastunut ja jääkannen muodostuminen jokiin on hyvässä vauhdissa.

Kuitenkin suuret virtaamat pitävät vielä joet monin paikoin jäättöminä. Avoimet jokijaksot, lumisateet ja pakkanen edesauttavat hyyteen muodostumista. Lähipäivinä pakkanen muuttuu purevammaksi, joka voi hankaloittaa jokivarsien hyydetilannetta entisestään.

Hyyteen aiheuttaman tulvan vuoksi jokivesi voi äkillisesti nousta rakennuksiin ja/tai katkaista teitä. ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita seuraamaan tilannetta ja varautumaan rakenteiden tulvasuojeluun tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisten teiden katkeamisten takia ihmisiä voi jäädä saarroksiin kiinteistölle tai pääsy kiinteistölle estyy. Tulvan katkaiseman tien ylittäminen on aina vaarallista!

Liikkuminen jokijäillä on tavanomaista vaarallisempaa, sillä suuret virtaamat voivat heikentää jäätä yllättävistä paikoista. Jäällä liikkumista tulee ehdottomasti välttää alueilla, joissa on sulaa vettä jääkannen päällä!

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 0295 016 392
Yksikön päällikkö Tero Väisänen, p. 0295 038 434

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi