Julkaistu: 24.5.2023

Vesivastuullisuuden kansalliselle edistämiselle yhteiset suuntaviivat tuleville vuosille – tule mukaan keskustelemaan aamukahvitilaisuuteen!

Tutustu toimintasuunnitelmaan ja tule kuulemaan ja keskustelemaan keinoista tehdä Suomesta ja suomalaisista yrityksistä maailman vesivastuullisimpia aamukahvitilaisuuteen keskiviikkona 31.5.2023 klo 8.15-10.00!

Yritysten vastuullinen vedenkäyttö tulee yhä tärkeämmäksi ilmastonmuutoksen myötä ja kytkeytyy suoraan niin ihmisoikeuskysymyksiin kuin luonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Vesivastuullisuuden kansalliselle edistämiselle saatiin kansainväliset raamit, kun Suomi allekirjoitti Glasgow’n COP26 ilmastokokouksessa marraskuussa 2021 Fair Water Footprints-julistuksen. Julistus kytkee vesivastuullisuuden kansallisen edistämisen entistä vahvemmin Suomen vesijalanjälkeen sekä globaaleihin kestävyystavoitteisiin, ja tuo eri toimijat yhteen niiden saavuttamiseksi.

Osana Suomen vesialan kansainvälisen strategian sekä Fair Water Footprints-julistuksen kansallista toimeenpanoa, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö ja ympäristöministeriö ovat Suomen ympäristökeskuksen tuella laatineet toimintasuunnitelman vesivastuullisuuden kansalliselle edistämiselle vuosille 2023-2025. Suunnitelman pohjana ovat toimineet Vesivastuu2030 -hankkeen (VN TEAS 2020–2021) toimenpidesuositukset.

Toimintasuunnitelma koskee erityisesti hallinnon keinoja tukea ja edistää yritysten vesivastuullisuutta, mutta sen käytäntöön vienti vaatii niin yritysten, toimialojen, tutkimuslaitosten kuin kansalaisyhteiskunnan toimijoidenkin panosta.

Tutustu toimintasuunnitelmaan täällä.

 

 

Aamukahvitilaisuus

Aika: 31.5.2023 kello 8.15-10.00

Paikka: Ympäristöministeriön Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki.

8.15 Aamukahvitarjoilu

8.30 Avaussanat

  • Kansliapäällikkö Juhani Damski, Ympäristöministeriö

8.40 Toimintasuunnitelman tausta – kansallinen vesivastuutyö kansainvälisiin raameihin 

  • Johtava tutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus

8.50 Toimenpiteiden esittely

  • Erityisasiantuntija Turo Hjerppe, Ympäristöministeriö
  • Johtava vesitalousasiantuntija Annukka Lipponen, Maa- ja metsätalousministeriö

9.00 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

  • Moderaattori Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus

9.30 Vesivastuullisuuden kehittämishankkeiden esittely

  • Toimitusjohtaja Heli Heinonen, Suomen vesistösäätiö: Kuinka tulla vesivastuulliseksi yritykseksi 2030 -pilottihanke
  • Tutkija Pia Högmander, Suomen ympäristökeskus: Yritysten vesivastuullisuuden edistäminen ELY-keskusten vesienhoitotyössä

9.45 Vesivastuullisuuden asiantuntijaverkoston esittely

  • Johtava tutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus

9.50 Loppupuheenvuoro

  • Vesiasioiden erityisedustaja Antti Rautavaara, Ulkoministeriö

10.00 Tilaisuus päättyy

 

 

Ilmoittautuminen: perjantaihin 26.5.2023 kello 12.00 mennessä. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.

 

Lisätiedot:

Suomen ympäristökeskus SYKE
Johtava tutkija Suvi Sojamo
suvi.sojamo(@)syke.fi

Maa- ja metsätalousministeriö
Johtava vesitalousasiantuntija Annukka Lipponen
annukka.lipponen(@)gov.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö
Erityisasiantuntija Ulla Palander
ulla.palander(@)gov.fi

Ulkoministeriö
Asiantuntija Kira Heikelä
kira.heikela(@)formin.fi

Ympäristöministeriö
Erityisasiantuntija Turo Hjerppe
turo.hjerppe(@)gov.fi

Kuva: © Suomen ympäristökeskus