Sademäärä

Sademäärä eli sadanta kertoo tietyssä ajassa eri olomuodoissa sateena maahan tulleen vesimäärän. Yhden millimetrin sademäärä tarkoittaa, että yhden neliömetrin pinta-alalle kertyy yksi litra vettä, joka vastaa millimetrin paksuista kerrosta.

Pintaveden lämpötila

Pintaveden lämpötila kertoo vesistön pintakerroksen (20 cm) lämpöolosuhteita sulan veden aikaan. Veden lämpötilaan vaikuttaa vesistön koon lisäksi ilman lämpötila ja tuuliolosuhteet.

Maankosteus

Maankosteus kuvaa maaperään sitoutunutta vesimäärää. Maankosteuteen vaikuttavat erityisesti sademäärä, lämpötila, lumen sulaminen ja haihdunta.

Vedenkorkeus

Vedenkorkeus kuvaa vesistöjen ja meren pinnan korkeusvaihteluja. Vesistöjen vedenkorkeuteen vaikuttavat sademäärä, valunta, haihdunta sekä järveen tuleva ja sieltä lähtevä virtaama. Meriveden korkeuteen vaikuttavat ensisijaisesti Tanskan salmien virtaukset, tuuliolosuhteet, ilmanpaine ja jäätilanne.

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus kuvaa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluja. Niihin vaikuttaa pohjavesivesimuodostuman koko, sademäärä, sulamisvedet ja haihdunta. Muutokset ovat hitaita ja vedenkorkeus laskee tyypillisesti kesän aikana.

Valunta

Valunta kertoo maan pinnalla ja maaperässä liikkuvan veden määrän. Lumien sulaminen ja rankat sateet lisäävät vesimäärää ja voivat aiheuttaa tulvia.

Suolajärvi

Suolajärvi

Valitse teema

 • Suurempi kuin
  ajankohdan keskiarvo
 • Vastaa ajankohdan
  keskiarvoa
 • Pienempi kuin
  ajankohdan keskiarvo
 • Ajankohdan keskiarvoa
  ei tilastoida
Omat havaintoni

Omat havaintoni