Julkaistu: 31.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Nopea sulaminen lisää Kyrön- ja Lapuanjoen jääpatoriskiä

Lämpimien säiden seurauksena lumet jatkavat edelleen nopeaa sulamista pohjalaismaakunnissa. Tiistaina 30.3.2021 Kyrön- ja Lapuanjoen vesipinnat jatkoivat nousuaan, vaikka tulvavesiä johdettiin merkittävästi tekojärviin ja säännöstelyihin järviin. Tiistain ja keskiviikon välisenä yönä tulvavesiä alettiin varastoimaan myös Pitkämön tekojärveen Kurikassa.  Tekojärvien hyödyntämisestä huolimatta on olemassa riski, että tulvavesiä joudutaan johtamaan Kyrönjoen yläosan pengerrysalueille. Lisäksi suurista virtaamista johtuen Kyrönjoella on jääpatojen riskiä Isossakyrössä, Vaasassa ja Mustasaaressa. Myös Lapuanjoella saattaa muodostua jääpatoja Poutun padon alapuolisella jokiosuudella.

Kyrönjoen vesipinta Ilmajoen Nikkolassa nousi tiistain aikana 106 cm ja oli keskiviikkona kello 8 tasolla 39,71 m.  Jos lumen sulaminen jatkuu edelleen poikkeuksellisen nopeana, on mahdollista, että Nikkolan vesipinta nouse tänään illalla tai huomenna tasolle 40,00 m. Tällöin Kyrönjoen pengerrysalueiden tulvaluukut joudutaan avaamaan tulvavesien johtamiseksi Ilmajoen ja Kyrönjoen pengerretyille peltoalueille Ilmajoen keskustan tulvavahinkojen välttämiseksi. Torstain jälkeen ilman odotetaan jäähtyvän niin paljon, että veden nousu hidastuu.

Kyrönjoki on pääosin jäätön Seinäjoen oikaisu-uoman ja Ylistaron välillä.  Ilmajoen suunnassa on vielä melko paljon jäitä ja pääosa Ylistaron alapuolisesta jokiosuudesta on jääpeitteinen.  Koska joen virtaamat (Skatila: 337 m3/s tänään klo 8) ovat suuria ja kasvavat todennäköisesti tänään edelleen, niin jäiden liikkeelle lähtö ja jääpatojen muodostuminen on mahdollista joen alaosalla.

Myös Lapuanjoella vesipintojen nousu oli tiistaina nopeaa. Lapualla Poutussa vesi nousi 99 cm tiistaina aikana. Nyt keskiviikkona kello 8 ollaan korkeudella 27,77 m.  Tämän hetken ennusteiden mukaan vesipinnan ei uskota nousevan tasolle 28,40, eikä Lapuanjoen tulvaluukkuja todennäköisesti jouduta avaamaan.  Poutun padon alapuolisella Lapuanjoella on mahdollisuuksia jääpatojen syntymiseen.

Lapväärtinjoki, Teuvanjoki ja Närpiönjoki ovat saavuttaneet pääosin tulvahuipun tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, mutta vedenkorkeuksien ennustetaan kääntyvän hitaaseen laskuun lähipäivinä. Maalahdenjoki ja Laihianjoki saavuttavat tulvahuippunsa todennäköisesti tänään ja niissä vedenkorkeus jatkaa vielä hidasta nousua.

Lisätietoja Twitterissä:

@tulvatpohjanmaa
@pinnanalta (Syken hydrologit)
@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

Lisätietoa muualla verkossa:

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Yksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Tulvakeskus / Suomen ympäristökeskus Syke:

Tutkija Harri Myllyniemi, puh. 0295 251 439
Tutkija Kalle Sippel, puh. 0295 251 646
Hydrologi Panu Juntunen, puh. 0295 251 805