Julkaistu: 21.3.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Neljää pohjalaisaluetta ehdotetaan merkittäväksi tulvariskialueeksi – Kuuleminen ehdotuksesta on nyt käynnissä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut vesistöjen tulvimisesta sekä merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit pohjalaismaakuntien alueilla. Ehdotus tulvariskialueista on nyt kuultavana 15.3.-17.6.2024 ja palautetta toivotaan kansalaisilta sekä sidosryhmiltä.

ELY-keskus ehdottaa neljän alueen nimeämistä merkittäväksi tulvariskialueeksi:

  • Ilmajoki-Seinäjoki (Kyrönjoki)
  • Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki)
  • Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki)
  • Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoki)

Merkittävien tulvariskialueiden lisäksi on tunnistettu 12 muuta tulvariskialuetta, joissa tarpeen mukaan suunnitellaan tulvariskien estämistä ja vähentämistä.

Tämä on kolmas kerta, kun tulvariskien alustava arviointi tehdään. Aikaisemmista suunnittelukausista poiketen tällä kertaa Lapuan aluetta ei ehdoteta merkittäväksi tulvariskialueeksi. Syynä on uusi tulvamallinnus sekä aiemmin alueella toteutetut rakennuskohteiset maastomittaukset, joiden pohjalta tulvariskit arvioidaan aiempaa vähäisemmiksi. Lapuaa ehdotetaan muuksi tulvariskialueeksi, jossa tulviin varautuminen ja tulvariskien vähentäminen on jatkossakin tärkeää.

Kansalaisilta ja sidosryhmiltä saatu palaute huomioidaan lopullisessa esityksessä, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää Suomen merkittävät tulvariskialueet 22.12.2024 mennessä. Merkittäviä tulvariskialueita sisältäville vesistöalueille nimetään tulvaryhmät ja tehdään tulvavaara- ja tulvariskikartat, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Seuraavina vuosina laaditaan myös vesistöaluekohtaiset tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Tulvariskien arviointiin ja ehdotuksiin tulvariskialueista Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaallavoi tutustua vesi.fi-palvelussa:

www.vesi.fi/tulvat-pohjalaismaakunnissa

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Suvi Saarniaho-Uitto
puh. 0295 027 926

Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila
puh. 0295 027 962

 

Kuva © Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus